ข่าวสังคม » 🌈เชียงรายเตรียมรับมือภัยซ้อนภัย จัดซ้อมแผนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว ภายภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

🌈เชียงรายเตรียมรับมือภัยซ้อนภัย จัดซ้อมแผนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว ภายภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

10 กันยายน 2021
114   0

วันนี้ (10 ก.ย.) ที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)เขต 15 ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย พล.ต.ศุภฤกษ์ สถาพรผล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 พร้อมด้วยฝ่ายปกครอง หน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สาธารณสุข ตำรวจ ทหาร ฯลฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จัดการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสาธารณภัยและการฝึกการบัญชาการเหตุการณ์ในสถานการณ์วิกฤติ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นปลัดอำเภอ นายตำรวจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จาก 18 อำเภอใน จ.เชียงราย

ซึ่งมีความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณภัยจำนวน 50 คน เข้ารับการอบรมเพื่อนำไปปรับปรุงเตรียมความพร้อมของหน่วยงานต่อ และขยายผลในท้องที่รับผิดชอบของงตัวเอง

การฝึกซ้อมในครั้งนี้ได้มีการจำลองสถานการณ์ว่า เกิดเหตุแผ่นดินไหวและอุทกภัยครั้งใหญ่พื้นที่ อ.แม่จัน และ อ.แม่สาย โดยแผ่นดินไหวแรงสั่นสะเทือนมาตรการมาตราวัดริกเตอร์ได้ระดับ 7 แมกนิจูด ส่งผลกระทบในพื้นที่ 9 อำเภอ โดยเฉพาะ อ.แม่จัน มีบ้านเรือนเสียหายกว่า 3,000 หลังคาเรือนและมีผู้เสียชีวิตประมาณ 20 ราย

ส่วน ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย เกิดเหตุสะพานขาดประชาชนถูกตัดขาดไม่สามารถเดินทางออกมายัง อ.เมืองเชียงราย ได้ ดังนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวภายใน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)เขต 15 เพื่อรองรับผู้พักพิงได้ประมาณ 200 คน โดยได้นำเฮลิคอปเตอร์จากค่ายเม็งรายมหาราชเข้าไปรับผู้ป่วยและนำส่งโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และโรงพยาบาลใกล้เคียงได้อย่างทันท่วงที

ขณะที่ยังคงมีสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้ภายในศูนย์พักพิงมีการจัดระบบคัดกรองผู้ที่เดินทางไปเข้าพักโดยรถของมณฑลทหารบกที่ 37 และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย โดยทุกคนจะต้องเข้าสู่กระบวนการตรวจคัดกรองเบื้องต้น การคัดแยกบุคคล การจัดแบ่งประเภทกลุ่มคนต่างๆ คือ ผู้สูงอายุ ชาย หญิง เด็ก และคนพิการ

รวมไปถึงการจัดอาหาร น้ำดื่ม สถานที่พัก การปฐมพยาบาลเบื้องต้นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และกิจกรรมให้ขวัญกำลังใจ โดยวงดนตรีของทหารมณฑลทหารบกที่ 37 ขณะที่เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ได้ลงพื้นที่ตามจุดต่างๆ เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุและรวบรวมผู้ที่บ้านเรือนเสียหายเข้าสู่ศูนย์พักพิงในแต่ละพื้นที่ของตัวเอง รวมถึงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมเพื่อกระจายข้อมูลสถานการณ์การเกิดเหตุ ความคืบหน้าการดำเนินการช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่เกิดเหตุให้สาธารณชนได้รับทราบต่อไปด้วย