ข่าว อบจ. » อบจ.เชียงราย เตรียมความพร้อมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา

อบจ.เชียงราย เตรียมความพร้อมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา

1 ตุลาคม 2020
637   0

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 นางนุชนารถ ยุววรรณ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เพื่อให้ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา รวมถึงนักเรียน ได้รู้และเข้าใจเมื่อภัยพิบัติมาถึง อันจะนำความรู้ไปปรับใช้ให้เกิดความปลอดภัยและถูกต้อง โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชียวชาญด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย