ข่าวทั่วไป » สดจากพิธีเปิดโครงการร่วม ภาคสังคม ภาคธุรกิจ ภาครัฐ แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ในย่านรัชดาภิเษก

สดจากพิธีเปิดโครงการร่วม ภาคสังคม ภาคธุรกิจ ภาครัฐ แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ในย่านรัชดาภิเษก

23 พฤศจิกายน 2019
4986   0

สดจากพิธีเปิดโครงการร่วม ภาคสังคม ภาคธุรกิจ ภาครัฐ แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ในย่านรัชดาภิเษก
Care the Whale: Climate Action Collaboration @Ratchada District [Care the Whale ขยะล่องหน]

ติดตามรับชมพลังของชาวรัชดาภิเษก องค์กรธุรกิจ และองค์กรภาคสังคม เพื่อการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

โครงการ Care the Whale “ขยะล่องหน”
เป็นความร่วมมือของ 14 ผู้ประกอบการบนถนนรัชดาภิเษก
พัฒนาเครือข่ายเชื่อมโยงทุกภาคส่วน เพื่อเป็นต้นแบบการบริหารจัดการขยะ
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลพิษ
โดยได้สร้างเครื่องมือกลาง Care the Whale Calculator
เพื่อช่วยในการออกแบบและวางแผนดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
การจัดเก็บข้อมูล การประเมินผล
รวมถึงการพัฒนาหลักปฏิบัติที่เกี่ยวข้องและต่อเชื่อมเครือข่ายองค์กรนอกพื้นที่
เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
สอดรับกรอบการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs)
โดยมีข้อ 13 Climate Action เป็นเป้าหมาย
ข้อ 12 Responsible Consumption and Production เป็นวิธีการ
และขับเคลื่อนการทำงานด้วย ข้อ 17 Partnerships for the Goals

LIVE : https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1362336553938258&id=101709681211106