เหนือสุดในสยาม » Rotary Maesai Mini-Marathon 2019 โรตารีแม่สายมินิมาราธอน (เดิน–วิ่ง กำจัดก่อนกัด)

Rotary Maesai Mini-Marathon 2019 โรตารีแม่สายมินิมาราธอน (เดิน–วิ่ง กำจัดก่อนกัด)

11 ตุลาคม 2019
795   0

เมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 06.00 น. นายเก่งกาจ ศรีปาน นายกสโมสรโรตารีแม่สาย ได้กล่าวรายงานต่อ ท่านประธาน โดยมี นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ ปลัดจังหวัดเชียงราย ได้รับความร่วมมือจากสโมสรโรตารีแม่สาย, ชมรมแม่สายรันนิ่งคลับ, พันธมิตรภาครัฐและเอกชน, อำเภอแม่สาย, เทศบาลตำบลแม่สาย, สาธารณสุขอำเภอแม่สาย, หอการค้าจังหวัดเชียงราย ได้จัดกิจกรรมงานวิ่งขึ้นเป็นครั้งที่ 2 โดยมีชื่องานว่า “Rotary Maesai Mini-Marathon 2019 โรตารีแม่สายมินิมาราธอน (เดิน–วิ่ง กำจัดก่อนกัด)” โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม ดังนี้

  1. ประชาสัมพันธ์โครงการ ให้ความรู้ความเข้าใจ และอันตรายของโรคไข้เลือดออกรวมถึงวิธีป้องกัน
  2. รณรงค์ให้ชุมชนช่วยกันประชาสัมพันธ์และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายสาเหตุของโรคไข้เลือดออก
  3. เพื่อให้คนใส่ใจรักสุขภาพโดยการออกกำลังกายด้วยการเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ เสริมสร้างความสามัคคีความมีน้ำใจเป็นนักกีฬาในสังคม
  4. รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายบางส่วน นำไปบริจาคหน่วยงานรัฐเพื่อสนับสนุน เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาอุปกรณ์ ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
  5. กระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ให้มีความคึกคักมากยิ่งขึ้น

โดยกิจกรรมครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 2,000 คน แบ่งเส้นทางวิ่งออกเป็น 2 ระยะ ดังนี้ Mini-Marathon ระยะทาง 10 กิโลเมตร Fun Run ระยะทาง 4 กิโลเมตร

งานนี้วิ่งผ่านจุดสำคัญ เช่น หน้าด่านพรหมแดนแม่สาย แห่งที่ 1 ผ่าน หมู่บ้านเกาะทรายจนถึงด่านพรหมแดนแม่สายแห่งที่ 2 ผ่าน หมู่บ้านปิยะพร เลาะครองชลประทาน ผ่านถนนป่ายาง และจุดสุดท้ายเข้าเส้นชัยหน้าที่ว่าการอำเภอแม่สาย ชมวิวในแม่สาย มีนักวิ่งทั้งอาชีพ และเพื่อสุขภาพร่วมวิ่งในครั้งนี้มากมาย