ข่าวเทศบาล » งานแสดงผลงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย ที่สำเร็จการศึกษา ครั้งที่ 5 “งานประเพณีปอยหลวง ประจำปี 2562”

งานแสดงผลงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย ที่สำเร็จการศึกษา ครั้งที่ 5 “งานประเพณีปอยหลวง ประจำปี 2562”

11 ตุลาคม 2019
442   0

นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมงานแสดงผลงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย ที่สำเร็จการศึกษา ครั้งที่ 5 “งานประเพณีปอยหลวง ประจำปี 2562” ซึ่งมีการแสดงผลงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยวัยที่สาม นครเชียงรายรุ่นที่ 5 จำนวน 533 คน ใน 8 หลักสูตรรายวิชา ได้แก่ 1.เทคโนโลยีและการสื่อสาร 2.ศาสนา 3.ศิลปวัฒนธรรม 4.สุขภาพ 5.การท่องเที่ยว 6.สิ่งแวดล้อม 7.สังคมและความสุข 8.เศรษฐกิจ พร้อมทั้งชมการแสดงผลงานและการแสดงของนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย