คอลัมน์ » “ชีวิตเดินทาง” โดยเล็ก สารคาม ประจำเดือน สิงหาคม 2562

“ชีวิตเดินทาง” โดยเล็ก สารคาม ประจำเดือน สิงหาคม 2562

2 สิงหาคม 2019
1204   0

เป็นสัจธรรมของมวลมนุษย์ ที่เรานั้นต่างเสาะแสวงหาความสุขสมหวังในชีวิต แม้บางครั้งชีวิตอาจจะพบกับความขมขื่น หรือบางคราวชีวิตอาจจะไปด้วยความราบรื่น อย่างไร?ก็ตาม ตราบเท่าที่ลมหายใจยังมี ชีวิตยังคงต้องเดินทาง…… กันต่อไป และเช่นเคย “ชีวิตเดินทาง” กับเล็ก สารคาม พบกันเช่นเคย พบกันในช่วงกลางปี กับวันเวลาที่หมุนเวียนเปลี่ยนไป ซึ่งบางครั้งอาจจะเร็ว และในบางเวลาอาจจะรู้สึกช้า ทุกอย่างได้กำหนดไปตามเส้นทางที่ต้องดำเนินไป “ชีวิตเดินทาง” เป็นสื่อกลางของข่าวสารสองแผ่นดิน “เชียงใหม่ – เชียงราย” สำหรับเดือนแห่งมหามงคลที่ผ่านไปในวัน “เฉลิมพระชนมพรรษา” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 28 กรกฎาคม 2562 ที่ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ทั่วทั้งประเทศ ต่างพร้อมใจกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ที่สร้างคุณูปการต่อผืนดิน อาทิ การปลูกต้นไม้ ขุดลอกลำน้ำ ลำคลองอย่างใสสะอาด การปล่อยพันธุ์ปลา การพัฒนาภูมิทัศน์ สร้างสวนสาธารณะ และอื่นๆ และร่วมกันถวายพระพรชัยมงคล “ขอพระองค์ทรงพระเจริญ” จนกระทั่งมาถึงเดือนอันเป็นมหามงคล 12 สิงหามหาราชินี วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี หรือ “วันแม่แห่งชาติ” สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดจำหน่ายและสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ มะลิรูปแบบต่างๆ ราคาตั้งแต่ 10 บาท ถึง 2,000 บาท สามารถสั่งได้ทาง โทร.02 – 3547520, 02 -3547533 – 37 ต่อ 604 – 607 “ชีวิตเดินทาง” ข่าวสาร 2 แผ่นดิน เชียงใหม่ – เชียงราย กับความภูมิใจที่ โชติศิริ ดารายน ได้นำทางสู่ภารกิจเพื่อประชาชนด้านสื่อสารมวลชน จนก้าวขึ้นสู่ปีที่ 32 เป็นเส้นทางอันยาวไกลจากอดีต สู่ปัจจุบัน และอนาคต ที่แวดล้อมด้วยสื่อสารทางเทคโนโลยี ที่แม้จะเป็นช่วงเปลี่ยนแปลงทางสังคม และพฤติกรรมที่มีการเปลี่ยนแลง จะอย่างไรก็ตาม “เชียงรายนิวส์” ยังคงรูปแบบเป็น “หนังสือพิมพ์” ซึ่งนั่นเป็นภาพลักษณ์ของสื่อหนังสือพิมพ์ แม้กระนั้นเชียงรายนิวส์ยังได้บริการข่าวสารทางอินเตอร์เน็ตให้ทันโลกโลกาภิวัฒน์… เป็นที่น่ายินดีที่รัฐบาลไทย ภายใต้การบริการงานของ พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้นำคณะรัฐมนตรีถวายสัตย์ปฏิญาณตน และแถงนโยบายในรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2562 และถ่ายทอดสดให้ประชาชนทั้งประเทศและทั่วโลกรับทราบรับชม ด้วยความตั้งใจ ตั้งมั่น และอดทนของรัฐบาล ได้ฝ่าฟันมรสุมลมปากของฝ่ายค้าน (แค้น) เราท่านทั้งหลายได้เห็น ได้ยินกิริยาอันไม่เหมาะสม คำพูดที่หยาบคาย อากัปกิริยาที่ไม่เหมาะสมของฝ่ายค้าน(แค้น) ซึ่งไม่น่าเกิดขึ้น แต่ก็เป็นไปแล้ว นั่นหมายถึงพลังใจของพี่น้องไทยที่รวมกันเทให้ เพื่อเป็นกำลังให้กับฝ่ายรัฐบาล อย่างท่วมท้น ขอเป็นกำลังใจ (เพราะเห็นแล้วกับภาพที่เกิดขึ้น) **** ช่วงต้นเข้าพรรษาตลอดต่อเนื่องเป็นเวลาหลายวัน ฝนได้โปรยปรายอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน และตลอดคืนเป็นช่วงๆ พระพิรุณท่านเมตตา ตามเจตนาที่รัฐบาลมอบหมายให้หน่วยฝนหลวง และกรมส่งเสริมการเกษตร ทหาร และผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ได้ลงไปเพื่อดูสถานการณ์ทุกพื้นที่ และเตรียมแผนเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่จะเกิดขึ้น ทำให้เกษตรกรมีกำลังใจ และปฏิบัติตามนโยบายเดียวกัน ต้องฝ่าฟันวิกฤตภัยแล้งผ่านไปให้จงได้ **** และเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดิน พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานในกิจกรรมปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 28 กรกฎาคม 2562 ในพื้นที่ม่อนแจ่ม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยมี ศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผวจ.เชียงใหม่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนในอ.แม่ริม  บุคลากรของมูลนิธิโครงการหลวง ผู้นำชุมชน และราษฎรชุมชนบ้านหนองหอยเก่า จำนวน 350 คน ร่วมกันปลูกต้นไม้ จำนวน 2,560 ต้น เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี เสริมสร้างความรักสามัคคี ของราษฎรในพื้นที่ ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกในการ รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน จากนั้นได้มีการประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ชองศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย โดยการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐและประชาชนในพื้นที่ พร้อมรับปัญหาและหาทางแก้ไข และให้นโยบายในการทำงาน เพื่อให้เกิดความสมดุล ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม **** ที่บริเวณริมบึงราชพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ ศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “แม่เกี๊ยะรวมใจ ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ” เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562 โดยมี ดร.ธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ กล่าวรายงาน มีตัวแทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่เทศบาลแม่เหียะ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง จำนวน 10 ต้น และต้นราชพฤกษ์ จำนวน 66 ต้น เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน สร้างเมืองให้น่าอยู่สวยงาม เป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่ชุมชน เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่เทศบาลแม่เหียะ ซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยว เช่น วัดพระธาตุดอยคำ  อุทยานหลวงราชพฤกษ์ และเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี **** ที่ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำแม่น้ำปิง หมู่ที่ 7 บ้านท่าหลุก ต.ผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ ศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรและเพิ่มพูนปริมาณสัตว์น้ำ ในแหล่งน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น มีส่วนราชการ นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า ประชาชนในพื้นที่ กว่า 500 คน ร่วมกิจกรรม และได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลาตะเพียนขาว จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 9 (เชียงใหม่) จำนวน 200,000 ตัว และจากคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 50,000 ตัว รวมเป็น 250,000 ตัว **** ที่โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าชุมชนแม่กวง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ท้องที่บ้านป่าสักงาม ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ คมสัน สุวรรณอัมพา รองผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 28 กรกฎาคม 2562 และเปิดป้ายโครงการฯ พร้อมส่งมอบให้แก่ชุมชน เพื่อดูแล เป็นการขับเคลื่อนในการพัฒนาคุณภาพป่าขุนแม่กวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เนื้อที่ 8 ไร่ ใช้ต้นไม้ในการปลูก 10 ชนิด  เพิ่มพันธุ์ไม้ดอกสีเหลือง จำนวนทั้งสิ้น 800 ต้น รวมต้นไม้ที่ปลูกครั้งนี้ 1,010 ต้น มีส่วนราชการ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนในพื้นที่ และจิตอาสาพระราชทาน 904 เข้าร่วมกิจกรรม กว่า 500 คน.**** พลโท สุภโชค ธสัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3/ ผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคง พื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการ “จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.” เราทำความดี ด้วยหัวใจ กิจกรรมพลิกฟื้นผืนป่า อนุรักษ์ดิน และน้ำ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 67 พรรษา ณ บ้านขุนตื่น ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ โดยมีหัวหน้าสถานีพัฒนาเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนี พระพันปีหลวง ดอยแบแล นายอำเภอแม่ก๋อย และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ พร้อมทั้งราษฎรบ้านขุนตื่น บ้านพะอัน ต.สบโขง ให้การต้อนรับ ได้มอบพื้นที่ไร่หมุนเวียน คืนผืนป่า รวมจำนวน 179 ไร่ เพื่อนำมาฟื้นฟู รวมทั้งอนุรักษ์ดิน และน้ำ ตามศาสตร์พระราชา **** ที่บริเวณสวนพระพรหม เชิงสะพานบ้านพิมุกต์ เทศบาลตำบลสันทราย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ศรัญญู มีทองคำ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาลำนำ ลำคลอง” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ตามโครงการ “คืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อสืบสานรักษา ต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวทางพระราชดำริต่างๆ และเพื่อดำเนินการปรับปรุง ดูแลรักษาคูคลอง และพัฒนาภูมิทัศน์ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดสวยงาม **** เดือนแห่งการรำลึกถึง “เอลวิส”… “ป้าอ้อย คนเมือง” มณฑิรา อินทะพันธ์ นายกก่อตั้ง และคณะผู้บริหาร มวลสมาชิก สโมสรไลออนส์เชียงใหม่เซนเทนเนียล ร่วมกันจัดงานคอนเสิร์ตการกุศล “ELVIS FOR CHILDREN” เพื่อช่วยเหลือเด็ก เยาวชน และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ยากจนจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 18 สิงหาคม 2562 ที่ โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่(ตึกเก่า) ถ.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 12.09 น.เป็นต้นไป บัตรราคา 2,000 บาท 500 บาท ร่วมย้อนอดีตกับบทเพลงแห่งกาลเวลา พบกับ ; จีระศักดิ์ ปิ่นสุวรรณ ; วินัย พันธุรักษ์ ; วสุ แสงสิงห์แก้ว(จิ๊บร.ด.) ; ศตวรรษ ตุวคะรัตน์ ; นกเอี้ยง วิเศษสุด ; “ติ๋ว” จรวยพร จิตตรีญาติ พร้อมวงดนตรีคุณภาพของเมืองไทย “The Big Band” ซื้อบัตรได้ที่หน้างาน หรือจองด่วนที ป้าอ้อย โทร. 08 1568 8404 ****กราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ที่ให้ความเมตตา ชี้แนะแนวทางดำรงชีวิตเพื่อสาธารณกิจและสังคม ท่านประสบความสำเร็จทั้งด้านการงาน ครอบครัวมีความสุข ช่วยเหลืองานด้านสังคมมาโดยตลอด ดร.นิตย์ – เพ็ญพรรณ วังวิวัฒน์ ผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ สืบสานงานตระกูลอย่างมั่นคงคือ “ชาระมิงค์” งานด้านเครื่องเคลือบเซนามิค “ศิลาดล” ระดับอินเตอร์ และ สยามนิสสันเชียงใหม่ อย่างมั่นคง และมอบให้ทายาทที่ตั้งใจสืบสาน “ต้น” จักรินทร์ วัวิวัฒน์ และ “ตาม” จุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ขอชื่นชมยินดีและขอบพระคุณในการชี้แนะการดำรงตนในสังคม..ครับ **** ต้อนรับกลับบ้านด้วยความยินดี…ขอแสดงความยินดีกับน้องสาวคนเก่ง “นิด” วราภรณ์ วรพงศธร ได้ย้ายกลับมาในตำแหน่ง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้สืบสานเจตนารมณ์เพื่องานขนส่ง จากท่านอัฒษไธย  รัตนดิบก ณ ภูเก็ต อดีต อธิบดีกรมการขนส่ง ซึ่งอีกคนหนึ่งที่คู่กัน “แอ็ด” วรพจน์ ขันทะยา หัวหน้าฝ่ายทะเบียนขนส่งหนองหอย เป็นทีมเวิร์คที่มีคุณภาพ เป็นความภูมิใจที่ครั้งหนึ่ง เล็ก สารคาม ได้ร่วมกิจกรรมของขนส่งเชียงใหม่ กับคนคุณภาพทั้งสามท่านนี้ ครับ **** ข่าวสารสาระน่ารู้ เป็นประโยชน์ร่วมกัน หรือต้องการโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจ ประสานได้ที่ โทร. 09 4852 4156 สวัสดีครับ เล็ก สารคามเราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า