Uncategorized » งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

1 มิถุนายน 2019
409   0

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ของจังหวัดเชียงราย ในพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธยและสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวาศานุวงศ์ เมื่อเช้าวันอาทิตย์ที่ 5 พ.ค.62 ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย โดยมี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงราย ผู้พิพากษาศาลจังหวัดเทิง ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย ผู้พิพากษาศาลแขวงเชียงราย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายทั้ง 3 ท่าน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงรายฝ่ายทหาร อัยการจังหวัดเชียงราย อัยการจังหวัดเทิง อัยการจังหวัดเชียงรายแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว และหัวหน้าส่วนราชการ รวมทั้ง ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ข้าราชการจิตอาสาพระราชทาน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และกำลังพลประจำถิ่นทั้งฝ่ายพลเรือน ตำรวจ ทหารที่เข้าร่วมพิธี