ข่าวทั่วไป » ร่วมสรงน้ำสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่

ร่วมสรงน้ำสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่

20 พฤษภาคม 2019
684   0

ศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผวจ.เชียงใหม่ นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมสรงน้ำสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ เพื่อแสดงถึงความเคารพและความกตัญญูกตเวทิตาคุณ อันเป็นการสืบสานประเพณีของชาวล้านนา เนื่องในเทศกาลป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง 2562