ข่าวทั่วไป » ร่วมวางพวงมาลาฯ

ร่วมวางพวงมาลาฯ

20 พฤษภาคม 2019
486   0

ศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผวจ.เชียงใหม่ เจ้านายฝ่ายเหนือ ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ  ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนชาวเชียงใหม่ ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรณคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ พระสถูปเจดีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562