ข่าวทั่วไป » ต้อนรับผู้โดยสารที่เดินทางสู่เชียงใหม่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

ต้อนรับผู้โดยสารที่เดินทางสู่เชียงใหม่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

20 พฤษภาคม 2019
806   0

นาวาอากาศตรี มณธนิก รักงาม ที่ปรึกษา 10 ทอท.และรักษาการ ผอ.ท่าอากาศยานเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ผู้แทนสายการบิน ร่วมกันต้อนรับผู้โดยสารที่เดินทางสู่เชียงใหม่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ มอบของที่ระลึก เพื่อความประทับใจ ระหว่างสันที่ 11 – 17 เมษายน 2562 ณ ท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดเชียงใหม่