ข่าวสังคม » การสัมมนาแนวทางการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ณ หอประชุมโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

การสัมมนาแนวทางการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ณ หอประชุมโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

24 กุมภาพันธ์ 2024
232   0

เมื่อวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 นายโสภณ ซำรัมย์ ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร ประธานเปิดการสัมมนาแนวทางการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 จัดโดย คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร ณ หอประชุมโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย โดยมี นายกวิน เสือสกุล รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค 16 กล่าวรายงาน

โดยในการเสวนาครั้งนี้มีผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์ รองประธานคณะกรรมาธิการศึกษา คนที่ 2 ในสภาผู้แทนราษฎร, นายปารมี ไวจงเจริญ ที่ปรึกษาและกรรมาธิการการศึกษา, ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, ดร.อนุรักษ์ อินทร ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย และผู้ดำเนินการเสวนา นายวีรัตน์ สานุมิตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

หลักการและเหตุผล การศึกษาถือเป็นส่วนสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาคนของประเทศให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตอย่างสมดุล มีทักษะจำเป็นและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข มีภาวะผู้นำการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มีความคิดสร้างสรรค์ มีจิตสาธารณะ ยึดประโยชน์ส่วนรวม เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ พึ่งพาตนเองได้ และดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข

ดังนั้น การจัดการศึกษาและการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จะต้องจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เน้นการเรียนรู้ที่เกิดจากความต้องการของผู้เรียนอย่างแท้จริง ได้ลงมือปฏิบัติเพื่อให้เกิดประสบการตรงและต่อยอดความรู้นั้นได้ด้วยตนเอง จะต้องมีการสร้างและออกแบบสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ที่เกื้อหนุนและเอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีเป้าหมาย มีการเชื่อมโยงความรู้หรือแลกเปลี่ยนกับชุมชนและสังคมโดยรวม จัดการเรียนรู้ผ่านบริบทความเป็นจริง และการสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เข้าถึงสื่อเทคโนโลยี เครื่องมือ และแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกำหนดแนวทางการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการจัดการศึกษาของประเทศอย่าง

ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 90 กำหนดให้มีคณะกรรมาธิการสามัญประจำสภาผู้แทนราษฎรจำนวนสามสิบห้าคณะ โดยให้คณะกรรมาธิการการศึกษา มีหน้าที่และอำนาจกระทำกิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริงหรือศึกษาเรื่องใดที่เกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนาการศึกษาของชาติ และการส่งเสริมวัฒนธรรมประชาธิปไตย รวมทั้งแนวทางการปรับฐานการเรียนรู้ของประชาชนสู่โลกยุคโลกาภิวัตน์

จากความสำคัญของการกำหนดแนวทางการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 และจากอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร จึงได้จัดให้มีโครงการสัมมนา เรื่อง “แนวทางการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21” เพื่อจะได้สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู กรรมการสถานศึกษา นักเรียนักศึกษา และประชาชนทั่วไป รวมทั้งระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับแนวทางการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21  เพื่อนำข้อมูลที่ได้รวบรวมเป็นข้อเสนอแนะไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องเราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า