ข่าวสังคม » บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด(มหาชน) ได้รับโปรดประทาน ผ้าพระกฐิน จากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาน สมเด็จพระสังฆราชฯ โปรดประทานผ้าพระกฐิน ไปทอด ณ วัดป่ารวกใต้

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด(มหาชน) ได้รับโปรดประทาน ผ้าพระกฐิน จากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาน สมเด็จพระสังฆราชฯ โปรดประทานผ้าพระกฐิน ไปทอด ณ วัดป่ารวกใต้

20 พฤศจิกายน 2023
109   0

บริษัททิพยประกันภัย จำกัด(มหาชน) นำโดย คุณสมใจนึก เองตระกูล ประธาน บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด(มหาชน) ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด(มหาชน)

ได้รับ โปรดประทานผ้าพระกฐิน จากสมเด็จพระอริยวง ศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดประทานพรผ้าพระกฐิน ให้ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด(มหาชน)


เชิญไปทอดถวายแด่พระสงฆ์ที่จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดป่ารวกใต้ ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เมื่อวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566

เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์ศาสนสถาน และถาวรวัตถุภายในวัด ที่ชำรุดทรุดโทรม ซึ่งทางวัดยังขาดปัจจัยอีกเป็นจำนวนมาก โดยได้รับเงินบริจาคทั้งสิ้นเป็นจำนวน 2,399,999 บาท


ในการนี้ เจ้าคุณพระไพศาลประชาทร “วิ” พระอาจารย์พบโชค ติสสะวังโส วัดห้วยปลากั้ง มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค 60,000 บาท