ข่าวสังคม » จังหวัดเชียงราย รับโล่รางวัลเกียรติยศในพิธีมอบถ้วยรางวัลพระราชทาน โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ ประเภท จังหวัดเมืองกีฬา (Sport city) จำนวนแคลอรี่สะสมสูงสุด อันดับที่ 3

จังหวัดเชียงราย รับโล่รางวัลเกียรติยศในพิธีมอบถ้วยรางวัลพระราชทาน โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ ประเภท จังหวัดเมืองกีฬา (Sport city) จำนวนแคลอรี่สะสมสูงสุด อันดับที่ 3

17 พฤศจิกายน 2023
50   0

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 นายแพทย์คงศักดิ์ ชัยชนะ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เป็นตัวแทนทั้งหวัดเชียงราย รับมอบรับโล่รางวัลเกียรติยศในพิธีมอบถ้วยรางวัลพระราชทาน โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ “คนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนไทยไร้สโตรค” โดยจังหวัดเชียงราย ได้รับโล่รางวัลเกียรติยศ ประเภท จังหวัดเมืองกีฬา (Sport city) จำนวนแคลอรี่สะสมสูงสุด อันดับที่ 3 ณ ห้องประชุมสิรินธร อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น G คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล