ข่าวสังคม » บริษัท โตโยต้าเชียงราย จำกัด ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ถวายแด่พระสงฆ์จำพรรษาครบถ้วนไตรมาส ณ วัดพระสิงห์ (พระอารามหลวง) ประจำปี พ.ศ.2566

บริษัท โตโยต้าเชียงราย จำกัด ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ถวายแด่พระสงฆ์จำพรรษาครบถ้วนไตรมาส ณ วัดพระสิงห์ (พระอารามหลวง) ประจำปี พ.ศ.2566

17 พฤศจิกายน 2023
96   0


วันนี้ (17 พ.ย. 66) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐินให้ บริษัท โตโยต้าเชียงราย จำกัด บริษัท โตโยต้าริช จำกัด บริษัท โตโยต้าพะเยา (1994) ผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า จำกัด โดย นายเรืองชัย จิตรสกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท โตโยต้าเชียงราย จำกัด ตามที่ขอพระราชทาน น้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษาครบถ้วนไตรมาส มาทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ ณ วัดพระสิงห์ (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ประจำปี พ.ศ.2566


โอกาสนี้ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้มอบหมายให้ นายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ร่วมในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน โดยมี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้บริหารบริษัท โตโยต้าเชียงราย จำกัด ภาคเอกชน ภาคสังคม และประชาชนคณะศรัทธา ร่วมในพิธีและร่วมอนุโมทนาถวายพระราชกุศลปัจจัย จำนวน 1,421,483.45 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบสามบาทสี่สับห้าสตางค์) โดยมี พระพุทธิวงศ์วิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ พร้อมด้วยพระภิกษุ สามเณร รับมอบเงินบริจาคจตุปัจจัยสำหรับการทอดกฐิน

สำหรับกฐินพระราชทาน คือ พระกฐินที่มีผ้าพระกฐิน บริขาร และบริวารกฐิน เป็นของหลวง ซึ่งเปิดโอกาสให้ส่วนราชการ องค์กร หรือบุคคลที่สมควรขอรับพระราชทาน น้อมนำไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ในเทศกาลกฐิน ณ พระอารามหลวงทั่วประเทศ เพื่อจรรโลงและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ให้มีความเจริญมั่นคงให้คงอยู่สืบต่อไป
ขอบคุณ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย