ข่าวสังคม » โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ต้อนรับคณะกรรมการ Cambridge Assessment International Education (CAIE) เพื่อพิจารณาการขอเปิด ห้องเรียนพิเศษ (International Program: IP) ระดับประถมศึกษา  ปีการศึกษา 2567

โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ต้อนรับคณะกรรมการ Cambridge Assessment International Education (CAIE) เพื่อพิจารณาการขอเปิด ห้องเรียนพิเศษ (International Program: IP) ระดับประถมศึกษา  ปีการศึกษา 2567

15 พฤศจิกายน 2023
89   0

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 นายพิษณุ คามวาสี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย นำคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 1 คณะกรรมการจาก Cambridge Assessment International Education (CAIE) เพื่อพิจารณาการขอเปิดห้องเรียนพิเศษหลักสูตรนานาชาติ (International Program: IP) ในปีการศึกษา ๒๕๖๗ ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย (พื้นที่ในเมือง)