ข่าวสังคม » สสจ.เชียงราย เปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษา ณ เทศบาลตำบลเมืองพาน

สสจ.เชียงราย เปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษา ณ เทศบาลตำบลเมืองพาน

15 พฤศจิกายน 2023
73   0

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นายแพทย์วัชรพงษ์ คำหล้า นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส 4 หน่วย 4 ภาค เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 โดยมีนายวิสูตร์ เสน่หา สาธารณสุขอำเภอพาน กล่าวรายงาน มีผู้แทนมูลนิธิกาญจนบารมี เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอ บุคลากรสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ร่วมพิธี

การจัดกิจกรรมคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ในครั้งนี้  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ร่วมกับมูลนิธิกาญจนบารมีนำรถเอกชเรย์เต้านมเคลื่อนที่แบบประสิทธิภาพสูง จำนวน 2 คัน รถนิทรรศการและให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านม จำนวน 1 คัน รถตรวจและสอนการตรวจเต้านม จำนวน 1 คัน ออกหน่วยให้บริการ พร้อมกับได้จัดบุคลากรทางการแพทย์จากมูลนิธิกาญจนบารมีอำเภอพาน โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพาน สถานบริการระดับตำบล และอาสาสมัครสาธารณสุขตำบล ร่วมออกให้บริการในระหว่างวันที่ 13-17 พฤศจิกายน 2566 ณ เทศบาลตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย