ข่าวสังคม » ความร่วมมือเพื่อการศึกษา

ความร่วมมือเพื่อการศึกษา

14 พฤศจิกายน 2023
183   0

▶โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ได้รับความร่วมมือ จากบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงราย ▶ ให้ใช้พื้นที่และอาคารสำนักงาน เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน ให้แก่โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ได้มีพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ และ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงราย

▶ โดยมี ว่าที่ร้อยโท ณัฐรัชต์ ใหญ่ผา ผู้อำนวยการโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ นางกุลธิดา นาถะพินธุ ผู้จัดการฝ่ายขายและปฏิบัติการลูกค้า ภาคเหนือตอนบน นายสิทธิศักดิ์ เพ็งศิริ โทรคมนาคมจังหวัดเชียงราย นายเสริมชัย กิตติรัตนไพบูลย์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ และ นางปรานี อินทะชัย นายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ร่วมในพิธีลงนาม

พร้อมด้วยผู้แทนจาก บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัด (มหาชน) สาขาเชียงราย และ คณะครูโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ร่วมใน พิธีลงนาม (MOU)

ในการนี้ นายโชติศิริ ดารายน นายกสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์เชียงราย ได้รับเกียรติให้ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์