ข่าวสังคม » พระไพศาลประชาทร วิ. (พบโชค ติสฺสวํโส) ขอเชิญร่วมสร้างบุญมหากุศลด้วยการบริจาคเงิน เพื่อจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์หลอดเลือดระบบดิจิตอล

พระไพศาลประชาทร วิ. (พบโชค ติสฺสวํโส) ขอเชิญร่วมสร้างบุญมหากุศลด้วยการบริจาคเงิน เพื่อจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์หลอดเลือดระบบดิจิตอล

13 พฤศจิกายน 2023
347   0