ข่าวทั่วไป » สโมสรฝึกการพูดเชียงราย สถาปนาในโอกาสครบรอบ 27 ปี ของการก่อตั้ง “สโมสรฝึกการพูดเชียงราย”

สโมสรฝึกการพูดเชียงราย สถาปนาในโอกาสครบรอบ 27 ปี ของการก่อตั้ง “สโมสรฝึกการพูดเชียงราย”

9 พฤศจิกายน 2023
83   0

ผศ.ดร.เด่นศักดิ์ สุริยะ ที่ปรึกษาสโมสรฝึกการพูดเชียงราย กล่าวว่า สโมสรฝึกการพูดเชียงราย ก่อตั้งเมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2539 และจะมีการสถาปนาในโอกาสครบรอบ 27 ปี ของการก่อตั้งสโมสรฝึกการพูดเชียงราย และการเข้ารับตำแหน่งของคณะกรรมการบริหารสโมสรฝึกการพูดเชียงรายชุดใหม่ ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรม ลักษวรรณ รีสอร์ท เชียงราย ต.ริมกก อ.เมืองจ.เชียงราย

สโมสรฝึกการพูดเชียงราย เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสังคม โดยการส่งเสริมให้สมาชิกมีบุคลิกภาพที่ดี มีพัฒนาการทางการพูดในที่ชุมชน ปลูกฝังให้สมาชิกมีจิตอาสาช่วยเหลือสังคม โดยให้การสนับสนุนวิทยากร และพิธีกร มาอย่างต่อเนื่องโดยตลอด ซึ่งสโมสรฝึกการพูดเชียงราย ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาสมาชิก และบุคลากรในองค์กรให้มีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกล พัฒนาความคิดและทักษะการพูดสู่ความเป็นเลิศในทุกด้าน เนื่องจากทักษะการพูดที่ดีนั้นเป็นสิ่งสำคัญดั่งคำสุภาษิตโบราณที่ว่า “ปากเป็นเอก เลขเป็นโท” พลังแห่งการพูดที่ดีจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นด้วย

ผศ.ดร.เด่นศักดิ์ กล่าวอีกว่า สำหรับวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งสโมสรฝึกการพูดฯ นั้น เพื่อให้สมาชิกได้มีโอกาสฝึกทักษะในการพูดให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด และได้มีโอกาสฝึกทักษะในการฟัง การคิด และการแสดงความคิดเห็น ให้ถูกต้อง ฝึกทักษะความสามารถในการเป็นผู้นำชุมชนที่มีสมรรถภาพมากที่สุด รวมถึงส่งเสริมให้สมาชิกมีความคิดสร้างสรรค์ เสียสละ และช่วยเหลือสังคมส่วนรวม อีกด้วย