ข่าวสังคม » การประชุมยกระดับเทศกาลประเพณีไปสู่ระดับชาติและนานาชาติของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด

การประชุมยกระดับเทศกาลประเพณีไปสู่ระดับชาติและนานาชาติของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด

8 พฤศจิกายน 2023
242   0

วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นางศศิฑอณร์ สุวรรณมณี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในการประชุมรับฟังแนวทาง ข้อสังเกต ตลอดจนข้อเสนอแนะในการพิจารณาคัดเลือกเทศกาลประเพณีของจังหวัด เพื่อเสนอเข้ารับการพิจารณาการยกระดับเทศกาลประเพณีไปสู่ระดับชาติและนานาชาติ โดยมี นางเพชรรัตน์ สายทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ข้าราชการกระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ศูนย์ประชุมกระทรวงวัฒนธรรม ชั้น 8 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม และวัฒนธรรมจังหวัด พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัด เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting

ในการนี้ นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย