ข่าวเทศบาล » บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการสาธารณสุข ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการสาธารณสุข ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

6 พฤศจิกายน 2023
17   0

ตามที่เทศบาลนครเชียงราย ได้รับถ่ายโอนภารกิจจากศูนย์บริการสาธารณสุข ทั้งหมด 4 แห่ง เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกฯ พ.จ.อ.ภูมิระพี ทวีกสิกรรม รองปลัดฯ นางพรทิพย์ จันทร์ตระกูล รก.ผอ.กองการแพทย์ ร่วมกันลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกับ นายแพทย์วัชรพงษ์ คำหล้า นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย  ในการพัฒนาศักยภาพของเทศบาลนครเชียงราย ในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานการบริการด้านสาธารณสุข ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

ทั้งนี้  เทศบาลนครเชียงราย ได้รับการรับถ่ายโอนภารกิจ ศูนย์บริการสาธารณสุข ทั้งหมด 4 แห่ง ได้แก่ 1.ศูนย์บริการสาธารณสุข ต.น้ำลัด 2.ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาล 2 สันหนอง 3.ศูนย์บริการสาธารณสุข สันตาลเหลือง และ 4.ศูนย์บริการสาธารรณสุข เทศบาล 4 หัวฝาย