เหนือสุดในสยาม » พิธีปักหมายเขตวิสุงคามสีมา ณ วัดพระธาตุดอยเวียงแก้ว

พิธีปักหมายเขตวิสุงคามสีมา ณ วัดพระธาตุดอยเวียงแก้ว

6 พฤศจิกายน 2023
40   0

พระพุทธิญาณมุนี เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร ประธานสงฆ์ วัดพระธาตุดอยเวียงแก้ว ได้เมตตามาเป็นประธานสงฆ์ในพิธีปักหมายเขตวิสุงคามสีมา ณ วัดพระธาตุดอยเวียงแก้ว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย คุณหมอปราเสริฐ ปราสาททองโอสถและภรรยาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารในเครือดุสิตเวชการ พล.ต.อ.ดร.มนตรี คุณพัชระภรณ์ ยิ้มแย้ม ประธานมูลนิธิดอยเวียงแก้ว(พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร อรัญวาสีภิกขุอุปถัมภ์) วัดพระธาตุดอยเวียง  พร้อมประชาชนร่วมพิธีนี้อย่างคึกคัก และมีความปราบปลื้มยินดีที่ได้ปักหมายเขตวิสุงคามสีมา วัดพระธาตุดอยเวียงแก้ว และได้วางแผนเตรียมความพร้อมพิธีฝังลูกนิมิตใน ปี พ.ศ.2567 นี้