ข่าวหน้าหนึ่ง » สมาคมสื่อเชียงรายเก๋ จัดการอบรม “Media Digital Creator”

สมาคมสื่อเชียงรายเก๋ จัดการอบรม “Media Digital Creator”

6 พฤศจิกายน 2023
46   0

สมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์เชียงราย จัดการอบรม “หลักสูตรพัฒนาประชาสัมพันธ์ดิจิทัล Smart Media Digital Creator” เพื่อเพิ่มพูนทักษะด้านการประชาสัมพันธ์ ณ ห้องประชุมดอยตุง โรงแรมเดอะริเวอร์รี บาย กะตะธานี จังหวัดเชียงราย

สมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย จัดการอบรม “หลักสูตรพัฒนาประชาสัมพันธ์ดิจิทัล Smart Media Digital Creator” โดย นายโชติศิริ ดารายน นายกสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์เชียงราย เป็นผู้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม และถ่ายภาพร่วมกัน โดยมี นางภัทราวดี สุทธิธนกูล อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายโชติศิริ ดารายน นายกสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์เชียงราย พร้อมด้วยอุปนายกสมาคม นายวัง นอรัตน์ ผศ.ดร.วรินทรีย์ เยาว์ธานี ผศ.ดร.เด่นศักดิ์ สุริยะ ดร.พฤทธิ์ พุฒจร และเลขาธิการ นายจักรภัทร แสนภูธร นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย นางสาวนันทวรรณ กันคำ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย นางธนัญญา เชิดโฉม รองผู้อำนวยการ สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงราย นายสุวิทย์ ใจป้อม นายกสมาคมขัวศิลปะเชียงราย   ผู้บริหารหน่วยงาน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สื่อมวลชน และผู้สนใจ เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว

โดยมีหัวข้อในการอบรมดังนี้

  1. ความคิดสร้างสรรค์และการวางแผนการประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ (Creative & Strategic Communication for the New Gen PR) “กลยุทธ์สร้างสรรค์สื่อยุคใหม่อย่างไรให้มัดใจ FC” โดย ดร.ธีรศานต์ สหัสสพาศน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารธุรกิจ การตลาดดิจิทัลเทคโนโลยี Digital Transformation และ Disruptive Technology
  2. กลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์องค์กร (Brand Alchemy : Transforming Your Image Building Techniques) โดย คุณณัฏฐา ชาญเลขา ผู้เชียวชาญด้านการพัฒนา Personal Branding ที่ปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์ พิธีกรมืออาชีพ โฆษกทีมประชาสัมพันธ์ภาครัฐ
  3. เทคนิคและการใช้เครื่องมือในการผลิตสื่อประสัมพันธ์ยุคดิจิทัล (Empowering Digital Creativity : Unleashing the Potential of Modern Tools) โดย ดร.พฤทธิ์ พัฒจร อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย และการสร้างภาพเคลื่อนไหว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนทักษะด้านการประชาสัมพันธ์ และกลยุทธิ์การผลิตคอนเทนต์ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ให้ทันสมัยตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายในยุคปัจจุบัน และสามารถนำไปพัฒนางานประชาสัมพันธ์ของตนเองหรือหน่วยงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลได้ด้วยแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ เพื่อสามารถนำความรู้ที่ได้นำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง

โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน สื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์ จำนวนกว่า 100 คน