ข่าวสังคม » จังหวัดเชียงราย ร่วมกับทุกส่วนราชการพร้อมใจยืนตรงเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย

จังหวัดเชียงราย ร่วมกับทุกส่วนราชการพร้อมใจยืนตรงเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย

28 กันยายน 2023
143   0

วันนี้ (28 กันยายน 66) เวลา 08.00 น. นายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายสมหวัง บุญระยอง และนางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ แต่งกายเครื่องแบบข้าราชการกากีคอพับแขนยาว สวมหมวก พร้อมใจกันยืนตรงเคารพธงชาติ และร่วมร้องเพลงชาติไทยพร้อมกัน เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ณ บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยในปีนี้ตรงกับวันที่ 28 กันยายน 2566 ตามที่ กระทรวงมหาดไทย แจ้งว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 เห็นชอบกำหนดให้วันที่ 28 กันยายนของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) รวมทั้งกำหนดให้มีการชักและประดับธงชาติในวันดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย