ข่าวสังคม » ประชุมหารือเตรียมจัดพิธีเปิด “การจัดมหกรรมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023”

ประชุมหารือเตรียมจัดพิธีเปิด “การจัดมหกรรมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023”

27 กันยายน 2023
133   0

วันอังคารที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย โดยมี นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปะร่วมสมัย นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือในแนวทางการจัดงานและพิธีเปิดโครงการการจัดมหกรรมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ทั้งนี้ อาจารย์นคร พงษ์น้อย ผู้อำนวยการอุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง ได้ให้ข้อคิดและแนวทางการดำเนินงาน พร้อมสนับสนุนด้านสถานที่ในการจัดงานดังกล่าว ณ อุทยานศิลปวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

เวลา 13.30 น. จังหวัดเชียงราย จัดประชุมหารือเพื่อเตรียมการจัดพิธีเปิดและประเด็นที่เกี่ยวข้องในการจัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 โดยมี นายพุฒิพงศ์  ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย, นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย, นายประสพ  เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปะร่วมสมัย, นางสาวสมลักษณ์  คล่องแคล่ว ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์ (ทัศนศิลป์), นายอังกฤษ  อัจฉริยะโสภณ ภัณฑารักษ์, นายพิสันต์  จันทร์ศิลป วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย, นายสุวิทย์  ใจป้อม นายกสมาคมขัวศิลปะ, ผศ.ดร.วิลาวัณย์ จำปาแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, นายอรรถพล เลายวนิช ผู้จัดการอุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมเวียงกาหลง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

ทั้งนี้ นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นางพัชรนันท์  แก้วจินดา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม นางพรทิวา ขันธมาลา ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม และเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว