ข่าวสังคม » จังหวัดเชียงราย จัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2566 แก่หมู่บ้าน ชุมชน สานต่อพระราชปณิธานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ตามปรัชญากองทุนแม่ของแผ่นดิน

จังหวัดเชียงราย จัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2566 แก่หมู่บ้าน ชุมชน สานต่อพระราชปณิธานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ตามปรัชญากองทุนแม่ของแผ่นดิน

25 กันยายน 2023
76   0


วันนี้ (25 ก.ย. 66) นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2566 และมอบพระฉายาลักษณ์พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง แก่หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2566 พร้อมกับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น ระดับจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2566 ที่โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม ตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมี นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก

นายวิทยา ชุมภูคำ พัฒนาการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า พิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2566 จังหวัดเชียงราย ในวันนี้ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ได้กราบทูล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จไปเป็นองค์ประธาน งานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2566 ในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 17.00 น. ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในหมู่บ้าน/ชุมชน สืบสานพระราชปณิธานอันยิ่งใหญ่ เสด็จไปทรงเป็นประธานมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ในงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖6 แก่หมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้แทนเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2566 เพื่อนำมามอบแก่หมู่บ้าน/ชุมชน เป็นทุนตั้งต้นแห่งความดีงามของหมู่บ้าน/ชุมชน สานต่อพระราชปณิธานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ตามปรัชญากองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมทั้งเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินให้มีการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ให้เป็นรูปธรรมและบรรลุเป้าหมาย ตามแนวทางการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ให้เป็นที่รู้จักแก่สาธารณชนทั่วไป และสร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่องกองทุนแม่ของแผ่นดิน เป็นเครื่องมือให้กับชุมชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างยั่งยืน

ในการนี้ จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย จัดให้มีพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดเชียงราย แก่หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน 22 หมู่บ้าน/ชุมชน พิธีมอบพระฉายาลักษณ์พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง แก่หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน รวมทั้งสิ้น 22 หมู่บ้าน มอบโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัดเชียงราย จำนวน 4 รางวัล และ พิธีปล่อยขบวนรถแห่เงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน 22 หมู่บ้าน/ชุมชน
ขอบคุณ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย