ข่าว มฟล. » งานเลี้ยงฉลอง เนื่องใน การสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงครบรอบ 25 ปี

งานเลี้ยงฉลอง เนื่องใน การสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงครบรอบ 25 ปี

25 กันยายน 2023
2064   0

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายนที่ผ่านมา
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วันชัย ศิริชนะ
นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัชฌิมา นราดิศร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดงานเลี้ยงรับรอง ผู้มีเกียรติจากทุกวงการ เนื่องในโอกาสที่ สถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงครบรอบ 25 ปีโดยมีศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
วันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย

โชติศิริ ดารายน นายกสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์เชียงราย
พร้อมด้วยบุคคลสำคัญจากทุกวงการ ได้รับเชิญ ให้ร่วมในงาน เลี้ยงฉลอง เนื่องในโอกาส ครบรอบ 25 ปีแห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ณ บริเวณอาคารวนาสวรรค์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง