ข่าวสังคม » สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ร่วมโครงการธรรมสัญจร ผู้ว่าฯ พาทำบุญ เข้าวัดปฏิบัติธรรม ทุกวันธรรมสวนะ ระหว่างเข้าพรรษา ภายใต้การขับเคลื่อนงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย ประจำปี พ.ศ. 2566

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ร่วมโครงการธรรมสัญจร ผู้ว่าฯ พาทำบุญ เข้าวัดปฏิบัติธรรม ทุกวันธรรมสวนะ ระหว่างเข้าพรรษา ภายใต้การขับเคลื่อนงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย ประจำปี พ.ศ. 2566

23 กันยายน 2023
121   0

วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 จังหวัดเชียงราย โดย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย จัดโครงการธรรมสัญจร ผู้ว่าฯ พาทำบุญ เข้าวัดปฏิบัติธรรม ทุกวันธรรมสวนะ ระหว่างเข้าพรรษา ภายใต้การขับเคลื่อนงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ วัดพระธาตุผาเงา ตำบลเวียง อำเภอเชียงราย โดยมีพระพุทธิญาณมุนี เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย เจ้าอาวาสวัดพระธาตุผาเงา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายคฑาสิทธิ์ เนื่องหล้า นายอำเภอเชียงแสน หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ พุทธศาสนิกชน นักเรียน เข้าร่วม ณ อาคารเทพกาญจนา วัดพระธาตุผาเงา ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ในการนี้ นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย มอบหมายนางสาวกฤษยา จันแดง ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการพิเศษ พร้อมด้วยนางกัลยา แก้วประสงค์ และนางสุพรรณี เตชะตน นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ เข้าร่วมโครงการ