ข่าวสังคม » ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน มณฑลทหารบกที่ 37 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ขุดลอกคลอง ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ ณ บริเวณสี่แยกแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน มณฑลทหารบกที่ 37 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ขุดลอกคลอง ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ ณ บริเวณสี่แยกแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

22 กันยายน 2023
135   0

            เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. พันเอก รัตนสิทธิ์  แจ่มรัตนกุล จิตอาสา 904 มณฑลทหารบกที่ 37 และ พันเอก เกียรติอุดม นาดี รองเลขานุการ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน มณฑลทหารบกที่ 37 พร้อมด้วย กำลังพลจิตอาสาพระราชทาน มณฑลทหารบกที่ 37

ได้นำยุทโธปกรณ์ บูรณาการร่วมกับส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสา ในพื้นที่ จังหวัดเชียงราย เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ขุดลอกคลอง ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ ณ บริเวณสี่แยกแม่กรณ์ อ.เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย มุ่งส่งเสริมให้มีการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงทัศนียภาพ  เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ได้อย่างยั่งยืน ทั้งยังส่งผลให้ประชาชนเกิดความรักความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม