ข่าวสังคม » กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายการท่องเที่ยว Wellness Tourism

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายการท่องเที่ยว Wellness Tourism

21 กันยายน 2023
145   0

โชติศิริ ดารายน นายกสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์เชียงราย ร่วมโครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายการท่องเที่ยว กิจกรรมหลักการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยว กิจกรรมย่อย ยกระดับ Wellness Tourism โดยมี เสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย นำหัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้เข้าร่วมสัมมนา

ในพิธีเปิดกิจกรรม Wellness Food for All ภายใต้กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายการท่องเที่ยว Wellness Tourism โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายการท่องเที่ยว กิจกรรมหลักการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรและผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยว กิจกรรมย่อย ยกระดับ Wellness Tourism ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ถือว่าเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญใน Wellness Tourism สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย จึงจัดกิจกรรม Wellness Food for AI ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2566 เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาแนวคิดในการสร้างการบริการรูปแบบใหม่ ที่เหมาะสมกับกิจการของตนเอง พร้อมทั้งพนักงานในภาคธุรกิจบริการได้รับการ พัฒนาศักยภาพเพื่อรองรับการให้บริการด้าน Wellness Tourism เป็นการ สร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคธุรกิจบริการปรับตัวสูงขึ้นให้รองรับการให้บริการ Wellness Tourism ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ผู้สนใจประกอบธุรกิจ Wellness แรงงานในธุรกิจต่างๆ ของอุตสาหกรรม Wellness ผู้ประกอบการใน Chiang Rai Wellness Supply Chain ชุมชนด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็นต้นจำนวน 110 คน

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จะได้รับความรู้ในเรื่อง Wellness Food for All เช่น Tea and Coffee for Wellness, การออกแบบเมนูอาหารสุขภาพ, Gastronomic culture (วัฒนธรรมการกิน), อาหารตามธาตุเจ้าเรือนตามศาสตร์การแพทย์แผนไทย, โภชนาการและการออกแบบอาหารสุขภาพรวมทั้งการสาธิตวัตถุดิบท้องถิ่นสู่เมนูสุขภาพ, เมนูอาหารตามฐานเจ้าเรือนอาหารชะลอวัย (Anti-aging Food) และเมนูอาหารจากพืช เพื่อจะได้นำความรู้ที่ได้รับนำไปพัฒนาในการปฏิบัติงานจริงต่อไป ณ โรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท