ข่าวทั่วไป » องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ขอเชิญร่วมงาน วันนัดพบเกษตรกร ประจำปี 2566 “กาดต้มโป่ง ฮอมสุข

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ขอเชิญร่วมงาน วันนัดพบเกษตรกร ประจำปี 2566 “กาดต้มโป่ง ฮอมสุข

21 กันยายน 2023
184   0

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ขอเชิญร่วมงาน วันนัดพบเกษตรกร ประจำปี 2566 “กาดต้มโป่ง ฮอมสุข” ระหว่างวันที่ 22-24 กันยายน 2566 ณ ลานกิจกรรมน้ำพุร้อนป่าตึง ถนนแม่อาย – เชียงราย

เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด และให้เกษตรกรได้เรียนรู้การบริหารจัดการด้านการตลาด สำหรับเกษตรกรที่ทำการเกษตรสีเขียว เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ส่งเสริมให้ประชาชนบริโภคอาหารปลอดภัย ดำรงชีพตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โดยมีการจำหน่ายสินค้า พืช ผัก ผลไม้ อาหารแปรรูป ของพื้นบ้านประจำถิ่นตามฤดูกาลและปลอดสารพิษ นิทรรศการความรู้และงานบริการด้านวิชาการของหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ศิลปะการเล่นและดนตรีพื้นบ้าน

จึงขอเชิญชวนร่วมงานตามวันเวลาและสถานที่ ดังกล่าว ข้างต้น