ข่าว มฟล. » มฟล. จัดกิจกรรม “น้องใหม่ปลูกป่า” สืบสานปณิธาน “ปลูกป่า..สร้างคน”

มฟล. จัดกิจกรรม “น้องใหม่ปลูกป่า” สืบสานปณิธาน “ปลูกป่า..สร้างคน”

14 กันยายน 2023
30   0

เมื่อเร็วๆ นี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย ส่วนพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมตามรอยปณิธาน “น้องใหม่ปลูกป่า” ณ สวนพฤกษศาสตร์ มฟล. เพื่อเป็นการสืบสานแนวพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในการ “ปลูกป่า สร้างคน” และนับเป็นประเพณีสำคัญของนักศึกษาใหม่ในการร่วมกันปลูกป่า ซึ่งเป็นพันธกิจของมหาวิทยาลัยในการดูแลสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ธรรมชาติ มีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 1,086 คน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพงษ์ ใจวุฒิ รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สภานักศึกษา องค์การบริหารองค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนกล้าไม้จากสวนพฤกษศาสตร์ จำนวน 5 ชนิด ประกอบด้วย มะขามป้อม ตะเคียนทอง สัก ยางนา คำมอกหลวง และพะยอม