ข่าวทั่วไป » การลงสำรวจพื้นที่หารือการเตรียมการเพื่อสร้างสรรค์ผลงาน ศาลา (Pavilion) ในโครงการการจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ณ หอศิลป์ร่วมสมัยเมืองเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

การลงสำรวจพื้นที่หารือการเตรียมการเพื่อสร้างสรรค์ผลงาน ศาลา (Pavilion) ในโครงการการจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ณ หอศิลป์ร่วมสมัยเมืองเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

10 กันยายน 2023
72   0

⭐️นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พร้อมด้วย นางกฤติยา กาวีวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ นางสาวมนุพร เหลืองอร่าม ภัณฑารักษ์ และนายอังกฤษ อัจฉริยโสภณ ภัณฑารักษ์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ลงพื้นที่เพื่อสำรวจพื้นที่และเตรียมการเพื่อสร้างสรรค์ผลงาน ศาลา (Pavilion) ตามโครงการการจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ณ อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง สวรรค์บนดิน (Sawanbondin Farm $Tea House) โรงเรียนแม่มะ ลานลูกกอฟ บ้านต้นเกี๋ยง อำเภอเชียงแสน ในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖

สำรวจพื้นที่และเตรียมการเพื่อสร้างสรรค์ผลงาน ศาลา (Pavilion) ตามโครงการการจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๖ หอศิลป์ร่วมสมัยเมืองเชียงราย (CIAM) อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมี นายสุวิทย์ ใจป้อม นายกสมาคมขัวศิลปะ นายนิพนธ์ ตาตน รองผู้จัดการขัวศิลปะ ศิลปิน และเจ้าหน้าที่สมาคมขัวศิลปะ ให้การต้อนรับ นำเยี่ยมชมอาคารหอศิลป์ร่วมสมัยเมืองเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ในการนี้ นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางพัชรนันท์ แก้วจินดา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วย นายวรพล จันทร์คง นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ และนายนิติกร ปันแก้ว นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ ร่วมลงพื้นที่สำรวจ ประสานงาน และอำนวยความสะดวก