ข่าว มฟล. » อธิการบดี มฟล. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หวังสร้างอัตลักษณ์บัณฑิต เก่ง ดี มีความสุข เป็นพลเมืองโลกคุณภาพ

อธิการบดี มฟล. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หวังสร้างอัตลักษณ์บัณฑิต เก่ง ดี มีความสุข เป็นพลเมืองโลกคุณภาพ

6 กันยายน 2023
28   0

เมื่อเร็วๆ นี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนมหาวิทยาลัย (How to Live and Learn on Campus 2023) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัชฌิมา นราดิศร อธิการบดี กล่าวให้โอวาทในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี จาก 14 สำนักวิชา จำนวนกว่า 3,900 คน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัชฌิมา นราดิศร อธิการบดี กล่าวว่า ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ที่นับเป็นลำดวนช่อที่ 25 ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งเดินทางมาจากต่างที่ต่างถิ่น ทั้งจากทั่วประเทศไทยและต่างประเทศ ทำให้ต้องมีการปรับตัวเพื่อเข้ากับสังคมใหม่ เพื่อนใหม่ สถานที่ใหม่ และรูปแบบการเรียนการสอนที่แตกต่างจากระดับชั้นมัธยมศึกษา ต้องมีความรับผิดชอบในตนเองมากขึ้น

“ช่วงชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย เป็นช่วงที่นักศึกษาจะได้ค้นหาตนเอง ค้นหาเป้าหมายของชีวิต เมื่อค้นพบแล้วก็จะเป็นการมุ่งมั่นไปสู่เป้าหมายนั้น สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือเราจำเป็นจะต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ พัฒนาตนเองให้ก้าวทันตามโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เปลี่ยนตนเองจากนักศึกษา ซึ่งเป็นสถานะหนึ่งของการเรียน ให้กลายเป็นผู้เรียนรู้ หรือ Learners เรียนรู้เพื่อให้ได้ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะสำหรับนำไปใช้ในชีวิตในอนาคต เพื่อไปพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป”

“มหาวิทยาลัยมีความมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว จะมีคุณลักษณะที่เรียกว่า MFU Character หรืออัตลักษณ์ความเป็นมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สิ่งที่เราอยากจะผลิตคือกำลังคนเพื่ออนาคตที่มีคุณภาพ กำลังคนเพื่ออนาคตคืออะไร ก็คือคนเก่ง หมายความว่ามีความรู้เพียงพอที่จะไปอยู่บนโลกใบนี้ เก่งอย่างเดียวไม่พอ สิ่งที่ควรจะมีก็คือความดี เพราะความดีจะทำให้เราเป็นที่รักของทุกคนไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ตาม เมื่อมีความดีเราจะรู้ว่ามีเท่าไรถึงจะเพียงพอแล้ว และทำให้มีความสุขกับการดำรงชีวิตของเราได้ และสามารถเป็นพลเมืองโลกที่มีคุณภาพ”

“มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เติบโตมาปีนี้เป็นปีที่ 25 เหมือนกับนักศึกใหม่ในปีนี้ ที่นับเป็นลำดวนช่อที่ 25 ของมหาวิทยาลัย อาจารย์ก็ใหม่ในตำแหน่งของอธิการบดี เราเป็นน้องใหม่เหมือนกัน รหัส 66 เหมือนกัน แต่ต่างกันที่สถานะ คือพวกเราเป็นนักศึกษา อาจารย์เป็นผู้บริหาร อยากจะบอกว่า 25 ปีที่ผ่านมามหาวิทยาลัยของเราเติบโตมาด้วยความแข็งแกร่งและมั่นคง นับจากนี้ไปเรายังจะก้าวย่างต่อไป โดยตลอด 25 ปีที่ผ่านมานั้น เรายึดหลักการสำคัญคือ New Different Better คือเราสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ทำสิ่งที่ต่างจากที่อื่น ถ้าต่างไม่ได้ก็ทำในสิ่งที่ดีกว่า ดังนั้น สิ่งที่อยากให้พวกเรายึดมั่นในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ก็คือมีความคิดสร้างสรรค์ ทำสิ่งที่ต่แตกาง หรือทำสิ่งที่ดีกว่าเดิม อยากให้นักศึกษาก้าวย่างไปด้วยความมั่นคง ไปสู่เป้าหมายคือการเป็นบัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่ถึงพร้อม ด้วยความรู้ ความดี มีความสามารถที่จะดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข และเป็น Global Citizenship อย่างมีคุณภาพ” อธิการบดี มฟล. กล่าว