เหนือสุดในสยาม » โครงการบรรพชาอุปสมบท 72 รูป เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดพระธาตุผาเงา อ.เชียงแสน

โครงการบรรพชาอุปสมบท 72 รูป เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดพระธาตุผาเงา อ.เชียงแสน

6 กันยายน 2023
24   0

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 นายพุฒิพงษ์ สิริมาต ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน โครงการบรรพชาอุปสมบท 72 รูป เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และนางทิพวรรณ เชื้อเจ็ดตน นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพจังหวัดเชียงราย พร้อม หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และพุทธศาสนิกชนทั่วไปพร้อมกัน

พระเดชพระคุณ พระพุทธิญาณมุนี เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย เจ้าอาวาสวัดพระธาตุผาเงา พระอุปัชฌาย์ ประกอบพิธีบรรพชา สามเณร เสร็จแล้ว เจ้าภาพถวายบาตรแด่สามเณร ทั้ง จํานวน 72 รูป พิธีและผู้ร่วมพิธีพร้อมบันทึกภาพ พระอุปัชฌาย์ พระสงฆ์ และสามเณร ในโครงการฯ จำนวน 72 รูป และได้ตักบาตร