เหนือสุดในสยาม » นายก อบจ.เชียงราย และประชาชนในพื้นที่ เตรียมความพร้อม ทำพนังกั้นน้ำป้องกันน้ำท่วม หมู่บ้านปิยะพร ถนนชลประทาน เหมืองแดง

นายก อบจ.เชียงราย และประชาชนในพื้นที่ เตรียมความพร้อม ทำพนังกั้นน้ำป้องกันน้ำท่วม หมู่บ้านปิยะพร ถนนชลประทาน เหมืองแดง

6 กันยายน 2023
16   0

นายก อบจ.เชียงราย และประชาชนในพื้นที่ เตรียมความพร้อม ทำพนังกั้นน้ำป้องกันน้ำท่วม หมู่บ้านปิยะพร ถ.ชลประทาน เหมืองแดง ม.1-ป่ายาง ม.6 อ.แม่สาย จ.เชียงราย โดยมี นางสาวอุบล ใจวรรณะ นายกเทศบาลแม่สายมิตรภาพ อ.แม่สาย จ.เชียงราย และผู้ใหญ่บ้านปิยะพร ได้ตรวจคลองชลประธานแม่สาย เส้นเหมืองแดง-ป่ายาง โดยใช้เดินตรวจเพื่อจะได้แก้ปัญหาน้ำท่วม ของปีนี้ และจะปรึกษาหารือ เขตเทศบาลตำบลแม่สาย เทศบาลแม่สายมิตรภาพ และชลประทานแม่สาย จะทำผนังกั้นน้ำและเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของอำเภอแม่สาย