ข่าวสังคม » สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) ร่วมกับสมาคมขัวศิลปะ ร่วมตัดสินผลงานวาดภาพระบายสี ในหัวข้อ “กว่าง กับวิถีชีวิตแห่งล้านนา”

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) ร่วมกับสมาคมขัวศิลปะ ร่วมตัดสินผลงานวาดภาพระบายสี ในหัวข้อ “กว่าง กับวิถีชีวิตแห่งล้านนา”

25 สิงหาคม 2023
3313   0

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 สวนรุกขชาติโป่งสลี สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) ร่วมกับสมาคมขัวศิลปะ ร่วมตัดสินผลงานวาดภาพระบายสี ในหัวข้อ “กว่าง กับวิถีชีวิตแห่งล้านนา” ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของงาน “กว่าง” ยอดนักสู้แห่งล้านนา ประจำปี 2566 (Chiang Rai Beetles Festival 2023) นำโดย ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ พร้อมด้วยนายกสุวิทย์ ใจป้อม และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมขัวศิลปะ เป็นคณะกรรมการตัดสินผลงาน โดยมีผลงานที่ส่งเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 541 ชิ้นงาน ตามประเภทการประกวด 6 ประเภท ได้แก่ ระดับประถมศึกษาตอนต้น ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรืออาชีวศึกษา ระดับอุดมศึกษา และระดับประชาชนทั่วไป ในครั้งนี้ ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ได้มอบรางวัลเพิ่มเติมพิเศษให้กับผลงานที่เข้าร่วมประกวดจำนวน 2 รางวัลด้วย

สำหรับรายชื่อเจ้าของผลงานที่ได้รับรางวัลทั้ง 6 ประเภท จะประกาศผลภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2566 ทางเฟสบุ๊ก “ป่าในเมือง สวนรุกขชาติโป่งสลี” และเข้ารับรางวัลในวันที่ 8 กันยายน 2566 ณ สวนรุกขชาติโป่งสลี ตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA