ข่าว มฟล. » สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มฟล.จัดพิธีประกาศการสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 8

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มฟล.จัดพิธีประกาศการสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 8

7 สิงหาคม 2023
54   0

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดพิธีประกาศการสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 8 ปีการศึกษา 2565 ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 78 คน เพื่อแสดงว่าผู้สำเร็จการศึกษามีความรู้และสามารถประกอบอาชีพผู้ช่วยพยาบาลได้อย่างภาคภูมิใจ เมื่อวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2566 ที่ห้องประชุมเชียงแสน อาคารวันชัย ศิริชนะ และลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มฟล. โดยพิธีการมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพงษ์ ใจวุฒิ รองอธิการบดี ให้ปัจฉิมโอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุช โสภาจารีย์ คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มอบหมวกผู้ช่วยพยาบาลและเข็มวิทยฐานะ และกล่าวแสดงความยินดีและปัจฉิมโอวาท ในท้ายพิธีการผู้สำเร็จการศึกษาถวายพานพุ่ม กล่าวคำปฏิญาณ และถวายบังคมลา ณ ลานหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ทั้งนี้สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ก่อตั้งและเปิดดำเนินการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ 15 ธันวาคม 2549 เปิดรับนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาลรุ่นแรก เมื่อปี 2551 ปัจจุบันมีผู้สำเร็จการศึกษาเป็นผู้ข่วยพยาบาล จำนวน 281 คน กระจายปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยพยาบาลในโรงพยาบาลต่างๆ ที่มีชื่อเสียงทั้งโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย โรงพยาบาลรัฐบาล รวมทั้งโรงพยาบาลเอกชน โดยปฏิบัติภารกิจได้อย่างเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง