ข่าว มฟล. » นิติศาสตร์ มฟล. – ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชการ หวังร่วมบริการวิชาการชุมชนในด้านกฎหมายเด็ก เยาวชนและครอบครัว

นิติศาสตร์ มฟล. – ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชการ หวังร่วมบริการวิชาการชุมชนในด้านกฎหมายเด็ก เยาวชนและครอบครัว

7 สิงหาคม 2023
32   0

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย สำนักวิชานิติศาสตร์ ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมสำนักวิชานิติศาสตร์ ชั้น 2 อาคารสำนักวิชา 2 มฟล. โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน กฤตลักษณ์วงศ์ คณบดีสำนักวิชานิติศาสตร์ รับมอบอำนาจจากอธิการบดีเป็นผู้ลงนามความร่วมมือฝ่ายมหาวิทยาลัย และ อาจารย์ ดร.ยศพนธ์ นิติรุจิโรจน์ รองคณบดี ลงนามเป็นพยาน ด้านศาลเยาวชนและครอบครัวฯ นายอนุรักษ์ หมั่นธรรม ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชน และครอบครัว จังหวัดเชียงราย เป็นผู้ลงนามความร่วมมือ และ นายปิยพงษ์ แจ่มแจ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย ลงนามเป็นพยาน นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่จากศาลเยาวชนและครอบครัวฯ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่จากสำนักวิชานิติศาสตร์เข้าร่วมการทำบันทึกข้อตกลงครั้งนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน กฤตลักษณ์วงศ์ คณบดีสำนักวิชานิติศาสตร์ มฟล. กล่าวว่า ทั้งสองหน่วยงานมีภารกิจตรงกันในด้านการบริการวิชาการแก่ประชาชน และมุ่งหวังจะได้ร่วมกันลงพื้นที่ในการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายให้แก่ชุมชนต่างๆ ในจังหวัดเชียงราย และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชการนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากในการสร้างทรัพยากรบุคคลทางด้านนิติศาสตร์ โดยเฉพาะโอกาสการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย จะทำให้นักศึกษาได้สัมผัสกับประสบการณ์ตรง โดยเฉพาะขั้นตอนในการพิจารณาคดีของศาลเยาวชนและครอบครัว