ข่าว มฟล. » สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มฟล.จัดกิจกรรม Open House Med MFU 2023 เปิดรั้วโรงเรียนแพทย์แม่ฟ้าหลวง 2566

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มฟล.จัดกิจกรรม Open House Med MFU 2023 เปิดรั้วโรงเรียนแพทย์แม่ฟ้าหลวง 2566

7 สิงหาคม 2023
57   0

เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดกิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียนแพทย์แม่ฟ้าหลวง 2566 (Open House Med MFU 2023) ที่อาคารสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดเชียงราย ผู้ผ่านคัดเลือกจำนวน 60 คน จากผู้สมัครทั้งหมดกว่า 500 คน  ได้รู้จักสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมากขึ้น และเพื่อให้ได้รับข้อมูล แนวทาง และแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยพิธีเปิด มีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ศุภกร โรจนนินทร์ คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวต้อนรับ

กิจกรรม Open House Med MFU 2023 มีระยะเวลาจัดกิจกรรม 2 วัน โดยกิจกรรมในวันแรกมีทั้งการบรรยายและการพูดคุย อย่างการแนะนำให้รู้จักสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และระบบ student support สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดย ดร.ปฐเมศร์ โฆษิฐารัตนกูล และทีมกิจการนักศึกษา ตลอดจนการพูดคุยกับพี่แพทย์ intern ในหัวข้อ การสร้างแรงบันดาลใจ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการศึกษาและแนวทางในการทำงานหลังสำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต โดยเป็นการพูดคุยแบบเปิดเผยข้อมูลแบบตรงไปตรงมา เพื่อต้องการให้เป็นข้อมูลแก่น้องนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ จากนั้นเป็นกิจกรรมร่วมกับสโมสรนักศึกษา สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำหรับกิจกรรมในวันต่อมาเป็นการเยี่ยมชมศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้แก่ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ ก่อนจะนำเข้าสู่ Workshop การเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการกายวิภาค (Anatomy Lab)