ข่าว มฟล. » มฟล.- Muroran Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น ลงนามร่วมมือวิชาการด้านสาขาวิชาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

มฟล.- Muroran Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น ลงนามร่วมมือวิชาการด้านสาขาวิชาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

2 สิงหาคม 2023
60   0

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัชฌิมา นราดิศร อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) พร้อมผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพงษ์ ใจวุฒิ รองอธิการบดี อาจารย์ ดร.ปิยธิดา เพียรลุประสิทธิ์ คณบดีสำนักวิชาการจัดการ และดร.ทศพร อารีราษฎร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน สำนักวิชาการจัดการ เดินทางเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประเทศไทย และ Muroran Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น กับ Dr.Kuga Yoshikazu อธิการบดี พร้อมเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยและห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง เมื่อเร็วๆ นี้

ซึ่งความร่วมมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและการศึกษา รวมถึงการแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนักวิจัย การแลกเปลี่ยนนักศึกษา ครอบคลุมหลักสูตรการศึกษา หลักสูตรระยะสั้น และการฝึกงาน การแลกเปลี่ยนวัสดุ สิ่งพิมพ์และข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ การวิจัยร่วมกัน การประชุม และเวิร์กช็อป โดยผู้ประสานงานเพื่ออำนวยความสะดวกในความร่วมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยน โดย Prof. Mikiharu Arimura, Ph.D. เป็นผู้รับผิดชอบประสานงานในส่วนของ Muroran Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น และ ดร.ทศพร อารีราษฎร์ เป็นผู้รับผิดชอบประสานงานในส่วนของ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ทั้งนี้ Muroran Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น ก่อตั้งปี ค.ศ. 1887 เป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาลชั้นนำในระดับชาติของประเทศญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ขั้นสูง ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก อยู่ในลำดับที่ 1501+ โดย Times Higher Education World Reputation Rankings 2023, ได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในประเทศญี่ปุ่น อยู่ในลำดับที่ 111 – 120 th โดย Times Higher Education World Reputation Rankings 2023, ได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยดีที่สุดในทวีปเอเชีย อยู่ในลำดับที่ 401-500 th โดย Times Higher Education World Reputation Rankings 2023, ได้รับการจัดอันดับจาก World University Rankings ในปี 2022 อยู่ในลำดับที่ 801-100 ในด้านของวิศวกรรมศาตร์และเทคโนโลยี, ได้รับการจัดอันดับในลำดับที่ 16 ของประเทศญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงทางด้านภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ จากจำนวนสถาบันการศึกษาทั้งสิ้น 77 สถาบัน

Muroran Institute of Technology มีการส่งเสริมการปฏิรูปการศึกษาโดยพิจารณาจากความสามารถในการวิจัยในฐานะมหาวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์และความสำเร็จของศิษย์เก่ามากกว่า 40,000 คน และสถาบันมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนานักศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สามารถมีส่วนร่วมในภูมิภาคและทั่วโลก ดัชนีอ้างอิงทางวิทยาการคอมพิวเตอร์อยู่ในอันดับที่ 2 ของประเทศญี่ปุ่น โดย Asahi Shimbun Publishing “(AERA Mook) University Ranking 2022”