ข่าวสังคม » ตร.เชียงราย เปิดตัวโครงการ”สุภาพบุรุษจราจร ประชาชนสัญจรปลอดภัย” ตั้งเป้าลดผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน

ตร.เชียงราย เปิดตัวโครงการ”สุภาพบุรุษจราจร ประชาชนสัญจรปลอดภัย” ตั้งเป้าลดผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน

25 กรกฎาคม 2023
3340   0

วันนี้(24 ก.ค.) ที่ลานกิจกรรมชั้น 2 เซ็นทรัลพลาซ่าเชียงราย อ.เมืองเชียงราย นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานพิธีเปิดโครงการสุภาพบุรุษจราจร ประชาชนสัญจรปลอดภัย ซึ่งจัดขึ้นโดยตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย และภาคีเครือข่ายรณรงค์การขับขี่ปลอดภัยเพื่อป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางท้องถนน โดยมี พล.ต.ต.ดุลเดชา อาชวะสมิตระกูล ผบก.ภ.จว.เชียงราย นำหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน นักเรียน และภาคีเครือข่ายเข้าร่วมอย่างคับคั่ง


นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายกล่าวว่า จังหวัดเชียงรายมีสัดส่วนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุในช่วงกลุ่มอายุ 20 – 34 ปีสูงสุดร้อยละ 34.5 โดยส่วนใหญ่เสียชีวิตจากการใช้รถจักรยานยนต์ร้อยละ 66.1 และรถยนต์ร้อยละ 6.1 และผู้เสียชีวิตบนถนนทางหลวงร้อยละ 27.7 อยู่ในกลุ่มอายุ 15 – 24 ปี จึงทำให้จังหวัดเชียงรายได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดกิจกรรมร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย และภาคีเครือข่ายรณรงค์การขับขี่ปลอดภัยเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนร่วมกันสร้างจิตสำนึกในด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน


สำหรับเป้าหมายของกิจกรรมในการรณรงค์ในครั้งนี้ เพื่อลดอัตราการเสียชีวิต และบาดเจ็บจากการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนในแต่ละพื้นที่ให้ได้มากกว่าร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับที่ผ่านมา หรือสามารถลดจำนวนผู้เสียชีวิตได้มากกว่า 10 คนต่อปี อีกทั้งเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนภาคีเครือข่ายกับเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติงานจราจรลดความขัดแย้ง และมีความเข้าใจในการทำงานทำให้เกิดความร่วมมือจากประชาชน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปนักเรียนนักศึกษา ภาคีเครือข่ายมีความรู้พื้นฐานที่ถูกต้องในการขับขี่ที่ปลอดภัย และการมีความตระหนักรู้ในสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่


กิจกรรมในวันนี้มีการเชิญหน่วยงานในพื้นที่จำนวน 24 หน่วยงานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 2 จากโรงเรียนเทศบาล 6 เทศบาลนครเชียงราย จำนวน 100 คน เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งมีการให้ความรู้ในเรื่องกฏหมายจราจร เพื่อกลับไป เป็นแกนนำเป็นอาสาสมัครจราจร รวมไปถึงนำข้อมูลไปบอกต่อถึงสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ และช่วยกันรณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่ปลอดภัย ให้กับบุคลากรในองค์กร เพื่อน ญาติพี่น้อง บุคคลในครอบครัวต่อไป
.
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย : ภาพ-ข่าว