ข่าวทั่วไป » สมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์เชียงราย ร่วมพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2566

สมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์เชียงราย ร่วมพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2566

18 กรกฎาคม 2023
141   0

นายโชติศิริ ดารายน นายกสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์เชียงราย พร้อมด้วย นายวัง นอรัตน์ ดร.พฤทธิ์ พุฒจร อุปนายกสมาคมฯ และนางกานต์พิชชา สุรีคุณาพงษ์ กรรมการ สมาคมฯ ร่วมในพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2566

วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2566 แด่ ‘สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชาชนนี’ ในวันคล้ายวันสวรรคตของพระองค์ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนนานัปการ โดยเฉพาะพระราชปณิธานในการ ‘ปลูกป่า สร้างคน’ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรและการพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือ

สำหรับพิธีการประกอบด้วยพิธีถวายเครื่องสักการะ ในเวลา 08.30 น. ณ ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พิธีทางศาสนา ในเวลา 09.30 น. ณ หอประชุมสมเด็จย่า โดยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วันชัย ศิริชนะ นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นประธานในพิธี กรรมการสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัชฌิมา นราดิศร อธิการบดี ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน สื่อมวลชน ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน