ข่าวหน้าหนึ่ง » เนื่องในวันครบรอบ คล้ายวันเกิดของพระอาจารย์พบโชค ติสสะวังโส 13 กรกฎาคม

เนื่องในวันครบรอบ คล้ายวันเกิดของพระอาจารย์พบโชค ติสสะวังโส 13 กรกฎาคม

12 กรกฎาคม 2023
230   0

เนื่องในวันครบรอบคล้ายวันเกิด ของพระอาจารย์พบโชค ติสสะวังโส วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคมนี้
เพื่อเป็นสิริมงคลและ เพื่อเป็นการอวยพร เนื่องในวันคล้ายวันเกิด แก่พระอาจารย์พบโชค
โชติศิริ ดารายน นายกสมาคมศิริกรณ์เชียงรายบรรเทาสาธารณภัย และนายกสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์เชียงราย นำเลขาธิการ กรรมการ สมาคมศิริกรณ์เชียงรายบรรเทาสาธารณภัย กราบนมัสการ เพื่อขอความเป็นสิริมงคล และขอให้พระอาจารย์พบโชค มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงปราศจากซึ่งโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียน เพื่ออยู่ เป็นมิ่งขวัญ และเป็นที่เคารพรัก ของพุทธศาสนิกชน และประชาชนทั่วไป ตลอดกาลนานเทอญ


และขอถือโอกาสนี้ แจ้งให้ผู้ที่ให้ความเคารพนับถือพระอาจารย์พบโชค ได้ร่วมกิจกรรมและทำ ทำกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของพระอาจารย์พบโชค ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคมนี้
ณ วัดห้วยปลากั้ง