เหนือสุดในสยาม » ครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร อรัญวาสีภิกขุ สร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรม ศรัทธาแห่ร่วมบุญ

ครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร อรัญวาสีภิกขุ สร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรม ศรัทธาแห่ร่วมบุญ

7 กรกฎาคม 2023
90   0

วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2566 ครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร อรัญวาสีภิกขุ สร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรม ณ วัดพระธาตุดอยเวียงแก้ว ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ได้มีประชาชนทั้งชาวไทยและชาวไทใหญ่ รวมทั้งชนเผ่าชาติพันธุ์ ได้ทยอยกันมาจับจองที่นั่งในเต้นท์ ที่ทางวัดจัดตั้งไว้หลายเต้นท์ จนเต็มทุกเต้นท์ และล้นออกมาข้างนอก เพื่อมารอร่วมทำบุญวางศิลาฤกษ์โรงเรียนพระปริยัติธรรม และฟังการแสดงธรรมะ ให้ศีลให้พรของ พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร อรัญวาสีภิกขุ พระนักปฏิบัติธรรมชื่อดังแห่งล้านนา โดยครูบาบุญชุ่มกำหนดเดินทางมาถึงบริเวณลานพิธีในเวลา 10 นาฬิกาเศษ

พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร อรัญวาสีภิกขุ ได้มาถึง พล.ต.อ.ดร.มนตรี ยิ้มแย้ม ประธานกรรมการมูลนิธิดอยเวียงแก้ว นายสุมิตร เพชราภิรัชต์ รองประธานกรรมการ นางพัชระภรณ์ ยิ้มแย้ม ที่ปรึกษามูลนิธิฯ นายคฑาสิทธิ์ เนื่องหล้า นายอำเภอเชียงแสน นายณรงค์พล คิดอ่าน นายอำเภอแม่สาย และกรรมการ นำขึ้นบนศาลาธรรมชั่วคราว จากนั้นพระครูบาบุญชุ่มได้เข้าไปกราบพระพุทธิญาณมุนี เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย เจ้าอาวาสวัดพระธาตุผาเงา และพระเถระกว่า 10 รูป ที่นั่งในปะรำพิธีสงฆ์

จากนั้นพระครูบาบุญชุ่ม พร้อม พระพุทธิญาณมุนี และพระเถระ พล.ต.อ.ดร.มนตรี และศรัทธาสาธุชน ร่วมกันประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์โรงเรียนปริยัติธรรม แล้ว พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร อรัญวาสีภิกขุ ได้นำสวดมนต์บริเวณศาลาธรรมชั่วคราว โดยมีศรัทธาสาธุชนร่วมสวดมนต์เสียงดังกระหึ่มเพื่อความเป็นสิริมงคล