ข่าวสังคม » ขอขอบพระคุณน้ำใจ มวลมิตร ที่ให้ความ เมตตา มาเยี่ยมอาการป่วยของเมียผม อมรรัตน์ ดารายน

ขอขอบพระคุณน้ำใจ มวลมิตร ที่ให้ความ เมตตา มาเยี่ยมอาการป่วยของเมียผม อมรรัตน์ ดารายน

6 กรกฎาคม 2023
5140   0

ขอขอบพระคุณน้ำใจ มวลมิตร ที่ให้ความ เมตตา มาเยี่ยมอาการป่วยของเมียผม อมรรัตน์ ดารายน ตลอดระยะเวลา ที่อยู่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ภายใต้ความ กรุณาของ ผู้อำนวยการ แพทย์ และพยาบาล เป็นเวลา รอบแรก 45 วัน และรอบที่ 2 อีก 16 วัน หลังจากที่นำ กลับมารักษาต่อที่บ้านแล้ว ก็ยังได้รับ ความกรุณา จากมวลมิตรมาเยี่ยม อย่างต่อเนื่อง อันความกรุณาปราณี จะมีใครบังคับก็หาไม่ หลังมาเองเหมือนฝนอันชื่นใจ จากฟากฟ้าสุราลัยสู่แดนดิน

 

ขอบคุณน้ำใจ จากน้องวัน และคุณไก่ คุณกรกฎ – คุณกฤติมา ประทุมชาติภักดี นำแพมเพิสเพื่อให้กับเมียผมที่ป่วยอาการหนัก (ติดเตียง) Thank you very much

 

น้ำใจของมวลมิตรของผม ยังให้ความเมตตา และห่วงใย กับอาการป่วยหนักของเมีย ด้วยการนำความรัก ความห่วงใย มามอบให้ ขอขอบพระคุณ คุณสายัณห์ นักบุญ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงราย คุณวรกัณญาลักษณ์ เพชรพันธ์ ผู้จัดการแผนกกลยุทธิ์การตลาดสาขา ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงราย คุณสุพัทรา สุริโยทัย หัวหน้าแผนกกลยุทธิ์การตลาดสาขา ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงราย นำแพมเพิส ซึ่งเป็นของใช้ที่จำเป็น สำหรับผู้ป่วยอาการหนักนำมามอบให้ที่สำนักงานหนังสือพิมพ์เชียงรายนิวส์

 

ขอบคุณน้ำใจและความหวังดีที่ได้รับจาก คณะกรรมการสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์เชียงราย ทั้ง 16 ท่าน

 

น้ำใจจากมวลมิตรยังคงหลั่งไหลมาอย่างสม่ำเสมอ  คุณพัสวี ชุ่มใจ เจ้าของชญานีย์คอร์ด ที่นำแพมเพิส มามอบผ่านเพื่อส่งต่อไปมอบให้  อมรรัตน์ ดารายน เมียผมซึ่งป่วยอาการหนัก

 

น้ำใจจากมวลมิตรยังคงหลั่งไหลมาอย่างสม่ำเสมอ คุณน้ำทิพย์ สวรรค์พรม CEO เชียงราย Professional Group ที่นำแพมเพิส มามอบผ่านเพื่อส่งต่อไปมอบให้ อมรรัตน์ ดารายน เมียผมซึ่งป่วยอาการหนัก

 

ขอบพระคุณในน้ำใจ ความห่วงใยที่มีให้แก่กัน ขอขอบคุณ คุณบุญเวทย์ ศรีพวงใจ อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายและคุณนงเยาว์ เนตรประสิทธิ์ นายกสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย ที่มาเยี่ยมอาการเจ็บป่วยของ อมรรัตน์ ดารายน

 

ขอบคุณ น้ำใจจาก มิตรที่มีให้อย่างสม่ำเสมอ เยี่ยมอาการป่วยของ อมรรัตน์ คุณอภิวรรณ ขุนเพชร นายกกิ่งกาชาด ประธานแม่บ้านมหาดไทย อำเภอเวียงป่าเป้า เภสัชกรหญิง พัชณี ธิติบดินทร์ ผู้บริหารโรงเรียนเดอะคิดเชียงราย

 

ขอขอบคุณน้ำใจที่มีให้ต่อกันตลอดมา น้องทิพปี้ สุมินตรา บุญเรือง จาก Music Box

 

ขอขอบคุณน้ำใจที่มีให้ต่อกันตลอดมา น้องแต้ม จากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

 

ขอบคุณ คุณน้อง รัตนา จงสุทธานามณี นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย อดีตนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อดีตผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงราย ที่กรุณามาเยี่ยมอาการป่วย ของคุณอมรรัตน์ ดารายน ด้วยความเป็นห่วง และความผูกพันธ์ที่มีต่อกันตลอดมา

 

ได้รับน้ำใจจากมิตรอย่างสม่ำเสมอ ขอบคุณ คุณคำ ไพศาลสิทธิกานต์ (ไชยวงศ์ ) เดินทางมาเยี่ยมอาการป่วย ของอมรรัตน์ ที่ห้อง 610 อาคาร 84 ปี โรงพยาบาลเชียงรายฯ

 

ขอขอบพระคุณ ท่านรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ นพ.ศุภเลิศ เนตรสุวรรณ, น้องแต้ม ศรีพูนสุข เทพสาร พร้อมพยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ที่ให้เกียรติ เยี่ยมอาการป่วยของ อมรรัตน์ ดารายน

 

ขอบพระคุณ ผอ.นา วรรณภัทร, ผอ.วัชรี และ ผอ.แพง อำไพ ที่มีน้ำใจกรุณามาเยี่ยมอาการป่วย แต่เป็นเวลาตรงกับที่ คุณอมรรัตน์ อาการหนัก รักษาตัวอยู่โรงพยาบาล

 

ขอบคุณน้ำใจ จาก นวพรรณ สังเวียนวงศ์ มอบให้ คุณน็อต กุลธวัช นำแพมเพิส มามอบให้เพื่อไว้ให้เมียผมได้ไว้ใช้ต่อไป

 

ขอบคุณน้ำใจ จากทีมงาน คุณชญานุช เหล่ารุ่งโรจน์
ธริสา อิ่นแก้ว (อาจารย์สาว)
รัชฎา เรียงราย (ทอฝัน)

 

ขอบพระคุณ คุณกฤตย์พงศ์ ตุละ (ครูดวง) และ
มัณฑนา ปัญสุวรรณ์ (น้องแหม่ม)

 

ขอบพระคุณอีกครั้งครับน้ำใจจาก รศ.ดร.จิรภา ศักดิ์กิตติมาลัย และ คุณพัสวี ชุ่มใจ กรุณากลับมาเยี่ยมอีกครั้ง

 

ขอบคุณน้ำใจจาก ทีมงานเทศบาลนครเชียงราย คุณประพันธ์ ช่างแก้ว คุณนัยนา อินทจักร คุณรัชกาล ดาวทอง

 

น้ำใจจากกองแพทย์สาธารณสุข เทศบาลนครเชียงราย มอบเตียงไฟฟ้า สำหรับผู้ป่วยติดเตียง ให้กับเมียของผม ขอให้ อายุ วัณโณ สุขัง พลังเทอญ

 

พญ.อัจฉรา ละอองนวลพาณิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

 

คุณเมธิยา เนตตกุล ผู้จัดการฝ่ายการตลาด โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์

 

คณะกรรมการ สมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์เชียงราย

 

รศ.ดร.วรินทรีย์ เยาว์ธานี อุปนายก สมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์เชียงราย และ คุณพัสวี ชุ่มใจ นายกสโมสรไลอ้อน

 

นาวาอากาศตรี สมชนก เทียมเทียบรัตน์ ผู้อำนวยการ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

 

คณะผู้บริหาร และการตลาด โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค เชียงราย

 

คุณจันทร์ฉาย สมศักดิ์ศรี สมาชิกสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์เชียงราย

 

คุณศศิธร บัลลังก์ ผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์เชียงราย

 

หลานๆเดินทางมาจาก กรุงเทพฯ

 

คุณบัณฑิต มาลัย ผู้จัดการ โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย

 

คุณงามนิตย์  ราชกิจ นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำจังหวัดเชียงราย

 

รศ.ดร.จิรภา  ศักดิ์กิตติมาลัย และ คุณพัสวี ชุ่มใจ นายกสโมสรไลอ้อน

 

คุณกิ่งแก้ว เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ประธานอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย

 

ญาติๆจากบ้านสัก อ.เทิง จ.เชียงราย

 

สมาคมศิริกรณ์เชียงรายบรรเทาสาธารณภัย

 

นายแพทย์ นฤดล และแพทย์หญิง รัชนีกร

 

คุณนวพรรณ สังเวียนวงศ์ CEO บริษัท Love Travel จำกัด

 

คุณนงเยาว์ เนตรประสิทธิ์ นายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดเชียงราย
คุณไกรสร กลับทวี อดีตท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย
คุณวิโรจน์ ชายา นายกสมาคมโรงแรมจังหวัดเชียงราย
ดร.เอกภพ ช่างแก้ว บริษัท แบรนด์ยัง จำกัด

 

ขอบคุณคุณวิศิษฎิ์ อริยะ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงราย พร้อมด้วยผู้บริหาร มาเยี่ยมให้กำลังใจ ทั้งผู้ป่วยและผู้ดูแล

ขอบคุณน้ำใจจาก ธงชัย พรมสวนา ผู้จัดการห้างสรรพสินค้าโรบินสันเชียงราย พร้อมผู้บริหาร ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน

 

คุณน้อง ผู้จัดการห้างสรรพสินค้าโรบินสันลำปาง พร้อมผู้บริหาร ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน มามอบกำลังใจให้กับเมียผมเราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า