ข่าวสังคม » โรงเรียนอนุบาลเชียงราย จัดกิจกรรม ชุดเครื่องนอนมือสอง มอบแด่น้องโรงเรียนที่ขาดแคลน อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 20 ปี

โรงเรียนอนุบาลเชียงราย จัดกิจกรรม ชุดเครื่องนอนมือสอง มอบแด่น้องโรงเรียนที่ขาดแคลน อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 20 ปี

6 มิถุนายน 2023
128   0

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2566 นายพิษณุ คามวาสี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย มอบหมายให้ นางสาวนิศากร ขันใจ และนายฐปนนท์ ใจกล้า รองผู้อำนวยการโรงเรียน ครู พี่เลี้ยงและนักเรียน สายชั้นปฐมวัย ได้จัดกิจกรรม ชุดเครื่องนอนมือสอง มอบแด่น้องโรงเรียนที่ขาดแคลน อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 20 ปี ซึ่งโครงการมุ่งส่งเสริมและพัฒนาการเด็กปฐมวัยให้ใช้ชีวิตกับการประหยัดการช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกันและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและได้มอบของใช้ ส่วนตัวของเด็กปฐมวัยที่หมดความจำเป็น ที่จะต้องใช้สิ่งของเหล่านี้ เมื่อขึ้นไปเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 แต่ในขณะเดียวกันเด็กปฐมวัยในโรงเรียนด้อยโอกาสที่อยู่ในชนบท ที่ห่างไกลและขาดแคลนมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้สิ่งของเหล่านี้ให้แก่โรงเรียน จำนวน 7 โรงเรียน