ข่าวทั่วไป » เรียนท่านพุทธศาสนิกชน และ ญาติโยม ผู้ที่ให้ความเคารพนับถือและศรัทธา พระอาจารย์พบโชค ติสสะวังโส

เรียนท่านพุทธศาสนิกชน และ ญาติโยม ผู้ที่ให้ความเคารพนับถือและศรัทธา พระอาจารย์พบโชค ติสสะวังโส

5 มิถุนายน 2023
111   0

เรียนท่านพุทธศาสนิกชน และ ญาติโยม ผู้ที่ให้ความเคารพนับถือและศรัทธา
พระอาจารย์พบโชค ติสสะวังโส
ในขณะนี้พระอาจารย์พบโชค ประสบปัญหา ในการประกอบกิจวัตรประจำวันของวัดห้วยปลากั้ง ซึ่งพระอาจารย์ให้ความ ช่วยเหลือ แก่ ผู้ที่ตกทุกข์ได้ยาก และผู้ที่เดือดร้อน พร้อมกันนั้นยังต้องรับผิดชอบดูแล เด็กๆที่อยู่ในความปกครอง อีกเป็นจำนวนมาก
ในฐานะที่เป็นลูกศิษย์ ที่ให้ความเคารพ พระอาจารย์คนหนึ่ง ขอแจ้งมายัง ญาติโยม ที่ให้ความเคารพนับถือพระอาจารย์พบโชค เวลานี้พระอาจารย์ประสบความเดือดร้อน ในการ ประกอบกิจ วัตรที่จะต้องดูแล ศาสนสถาน พร้อมทั้งบุคคลที่อยู่ในความดูแลเป็นจำนวนมาก

ท่านนพุทธศาสนิกชน ได้โปรด ร่วมกันทำบุญ สนับสนุนให้พระอาจารย์พบโชค ตามกำลังศรัทธาของท่าน
▶ ทั้งนี้ เพื่อจะได้ให้ พระอาจารย์พบโชคได้ประกอบกิจกรรม เพื่อจะได้เป็นที่เคารพสักการะของพวกเรา ให้ยั่งยืนสืบต่อไป ด้วยเถิด