เหนือสุดในสยาม » กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566

4 มิถุนายน 2023
113   0

วันเสาร์ ที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. นายอำนาจ สิทธิมงคล นายกอบต.โป่งงาม พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.โป่งงาม ได้ดำเนินงานกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 และได้รับเกียรติจาก นางอทิตาธร วันไชยธนวงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ โดยมีผู้เข้าร่วม ได้แก่ สมาชิกสภา อบต.โป่งงาม, ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ต.โป่งงาม, กองกำลังผาเมือง, รพ.สต. โป่งงาม , อปพร. ต.โป่งงาม ,โรงเรียนบ้านถ้ำปลา , โรงเรียนบ้านถ้ำ, โรงเรียนบ้านโป่ง,โรงเรียนบ้านถ้ำ ตชด. และประชาชนในพื้นที่ ต.โป่งงาม รวมทั้งสิ้น 200 คน ได้รับการสนับสนุนกล้าไม้จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จำนวนทั้งสิ้น 1,000 กล้า ณ วัดมงคลธรรมกายาราม ต.โป่งงาม อ.แม่สาย จ.เชียงราย