ข่าวสังคม » ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ที่ได้รับรางวัล 2nd Grand Award

ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ที่ได้รับรางวัล 2nd Grand Award

25 พฤษภาคม 2023
132   0

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ที่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ นักเรียนโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ที่ได้รับรางวัล

2nd Grand Award พร้อมเงินรางวัล $2000 จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมสำหรับเยาวชน ระดับโลก REGENERON ISEF 2023

จัดโดย Society for Science & the Public ณ เมืองดัลลัส รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ในระหว่างวันที่ 13-19 พฤษภาคม 2566

โครงงานที่ได้รับรางวัล Project Title: Pebrine Disease Detection Using Silkworm Phototaxis (วิธีการใหม่ในการตรวจสอบการติดเชื้อโรคเพบริน)

Project ID: ANIM026T

Category: Animal Sciences (สาขาสัตวศาสตร์)

ผู้ทำโครงงาน: นายธนวิชญ์ น้ำใจดี, นายพณทรรศน์ ชัยประการ, นางสาวกัญญาริณทร์ ศรีวิชัย

ครูที่ปรึกษา: นายเกียรติศักดิ์ อินราษฎร

รายละเอียดโครงงาน: เราได้พัฒนาวิธีการใหม่ในการตรวจโรค Pebrine ในตัวอ่อนหนอนไหม ซึ่งเป็นโรคติดเชื้อที่สร้างความเสียหายร้ายแรงให้กับอุตสาหกรรมเลี้ยงไหม วิธีการใหม่นี้ใช้พฤติกรรมการเคลื่อนที่หาแสงมีประสิทธิภาพสูงในการตรวจโรคในตัวอ่อนทั้งหมดในกลุ่มและแยกตัวอ่อนติดเชื้อออกจากกลุ่มได้ โดยไม่ต้องทำลายตัวอ่อนทั้งหมดต่างจากวิธีการตรวจสอบแบบสุ่มที่ใช้กันอยู่ซึ่งต้องทำในห้องปฏิบัติการโดยผู้เชี่ยวชาญ วิธีใหม่นี้เกษตรกรสามารถนำไปใช้ตรวจสอบในฟาร์มได้ด้วยตนเอง

โดยโครงการนี้เป็นตัวแทนประเทศไทย ที่ได้รับคัดเลือกจากการประกวดในค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ประจำปี 2565 (Thai Young Scientist Festival (TYSF)) ครั้งที่ 18 โดย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์